Na gradonačelnikovom kolegiju usvojen je konačni prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok. Konačni prijedlog djelomice je izmijenjen u odnosu na materijal poslan na javnu raspravu, budući da su u početni prijedlog uvrštene primjedbe građana. Kako je kazala ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Eda Rumora, plan predlaže izmjene na četiri lokacije.

Najznačajnija izmjena odnosi se na nekretninu bivšeg
Elektromaterijala, na ulazu u bolnicu, čiji je novi vlasnik zatražio izmjene
prostorno-planske dokumentacije. Planira se uklanjanje istočne zgrade i spojne
zgrade, zapadna zgrada kompleksa zadržava se u prostoru, ali se na dijelu
preostale neizgrađene površine planira gradnja nove zgrade mješovite –
pretežito poslovne namjene ili hotela.

„Najveća planirana visina nove zgrade planira se uskladiti s
visinom krova obližnjih zgrada. Nakon provedene javne rasprave i primjedbi
građana, postignut je dogovor da se zadnja, šesta etaža, izvede kao tehnička, koja
neće biti vidljiva iz pozicije pješaka,“ kazala je ravnateljica Rumora.

Na gradonačelnikovom kolegiju usvojen je konačni prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok. Konačni prijedlog djelomice je izmijenjen u odnosu na materijal poslan na javnu raspravu, budući da su u početni prijedlog uvrštene primjedbe građana. Kako je kazala ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Eda Rumora, plan predlaže izmjene na četiri lokacije.

Druga lokacija odnosi se na prostor u vlasništvu HEP-a u
Ulici Nikole Cara, čija se namjena iz komunalno-servise mijenja u pretežno
uslužnu. Time se HEP-u, koji trenutno na tim prostorima ima skladišta i nema
konkretnih planova što u budućnosti želi urediti na tom prostoru, omogućava
prilagodbu i razvijanje nekih drugih djelatnosti.
„Smatramo, kao i građani, da više na tom mjestu, koji je širi centar grada,
nema mjesta za komunalno-servisnu djelatnost, odnosno da se ta namjena mora
pomaknuti iz centra grada,“ kazala je ravnateljica Rumora.

Manje izmjene odnose se na omogućavanje dogradnje jedne
etaže postojeće prizemne građevine u Završnikovoj ulici, kao i promjenu namjene
trafostanice HEP-a, koja nije više u funkciji, u poslovni prostor.

Građanima će svakako biti najzanimljivije što se konačnim
prijedlogom plana, u kojem su naslijeđena rješenja iz postojećeg DPU-a, na
lokaciji današnjeg parka više ne planira izgradnja zgrade, koja je trebala
predstavljati završetak stambenog bloka između Završnikove ulice i Ulice Nikole
Cara.

Stoga još jednom naglašavam važnost sudjelovanja u različitim javnim raspravama, jer poštujući struku i proceduru, nikome nije u interesu da radimo nešto što će biti protivno interesima građanima, zbog kojih se ovo u konačnici provodi, kazao je gradonačelnik Obersnel

„Građani su iskazani snažan otpor i bilo je puno prigovora, i već je u izvješću
koje je gradonačelnik usvojio 1. rujna, udovoljeno prigovorima, te se ta lokacija
više ne planira za izgradnju, već će ostati zelena površina“, kazala je ravnateljica
Rumora.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je kako proces
donošenja ovog DPU-a na najbolji način ukazuje na činjenicu koliko je važno
sudjelovanje građana u javnoj raspravi.

„Ovaj plan slikovit je primjer da nije onako kako se u javnosti percipira –
prigovarali mi ili ne, nitko nas ne sluša. Ovdje su se dva elementa koja su se
ticala postojeće prostorno-planske dokumentacije izmijenila upravo na temelju
intervencije građana. Stoga još jednom naglašavam važnost sudjelovanja u
različitim javnim raspravama, jer poštujući struku i proceduru, nikome nije u
interesu da radimo nešto što će biti protivno interesima građanima, zbog kojih
se ovo u konačnici provodi“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Nakon što konačni prijedlog dobije suglasnost nadležnog
ministarstva, uputit će se Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Kalendar događanja

Skip to content