Prezentaciju su pripremili i održali djelatnici web službe Grada Rijeke Ivan Mandekić, Goran Grudić i tajnica MO Zamet Marija Cuculić.

U
Mjesnom odboru Zamet održana je još jedna u nizu prezentacija WEB
resursa Grada Rijeke kojoj su bili nazočni Vojmir Turak, predsjednik
Vijeća MO te članovi VMO Zamet Dragan Hinić, Dino Jardas, Ivica Prtenjača
i Boris Skutari.

Nazočni su izrazili zadovoljstvo prezentacijom i
spoznajom da putem oba portala mogu još efikasnije i kvalitetnije
prezentirati svoje aktivnosti te ostvariti jedan od glavnih ciljeva ovih
prezentacija, a to je snažnije uključivanje mjesnih odbora u
prezentiranje svoga rada na WEB-u, unaprijeđenje komunikacije sa
građanstvom, ali i poticanje Vijeća mjesnog odbora da u svojim timovima
pokušaju pronaći osobe-koordinatore koje bi se posvetile još efikasnijem
korištenju postojećih WEB resursa Grada Rijeke što bi u konačnici
trebalo rezultirati kvalitetnijim uvjetima življenja stanovništva toga
područja.

eGOV4uVijeće
MO Zamet upoznato je i sa projektom europske unije, EGOV4U (eUprava za
Vas) u okviru kojeg će se građani informatički opismenjavati i poticati
na rad sa informatičkim dostignućima. Za projekt, čiji je glavni cilj
smanjivanje digitalne podjele, u smislu sve većeg procijepa između onih
koji imaju i onih koji nemaju pristup Internetu i informatičkim
tehnologijama, od izuzetne su važnosti upravo mjesni odbori pa ove
prezentacije dobivaju svoju dodatnu vrijednost.

MO
Zamet
isto tako izrazilo je spremnost da putem svojih zborova građana
animira stanovništvo da se još više uključi u WEB aktivnosti svoga
Mjesnog odbora čime će on biti bolje prezentiran u javnosti te će time
zasigurno olakšati provođenje svojih akcija i projekata.

Prezentaciju su
pripremili i održali djelatnici web službe Grada Rijeke Ivan Mandekić,
Goran Grudić
i tajnica MO Zamet Marija Cuculić.  (I.M.)

Oznake