Prezentacija WEB-a Grada Rijeke u MO Podvežica

Bila je to četvrta, u nizu prezentacija, kojima će se obuhvatiti svi Mjesni
odbori Grada Rijeke, a čiji je glavni cilj jače uključivanje mjesnih odbora u
prezentiranje svoga rada na WEB-u kao i unaprjeđenje komunikacije sa građanstvom
što bi u konačnici trebalo rezultirati i kvalitetnijim uvjetima življenja
stanovništva toga područja.

U prošlogodišnjem natjecanju za “Najoline MO” trećeplasirani MO Podvežica dobro
je upoznat sa portalom rijeka.hr pa je posebnu pozornost i zadovoljstvo nazočnih
izazvao multimedijalni portal mojarijeka.hr, ali je izraženo i zadovoljstvo
cjelokupnom prezentacijom.

Prezentacija WEB-a Grada Rijeke u MO PodvežicaPrisutni su upoznati i sa projektom europske unije, EGOV4U (eUprava za Vas) u
okviru kojeg će se građani informatički opismenjavati i poticati na rad sa
informatičkim dostignućima. Za projekt, čiji je glavni cilj smanjivanje
digitalne podjele, u smislu sve većeg jaza između onih koji imaju i onih koji
nemaju pristup Internetu i informatičkim tehnologijama, od izuzetne su važnosti
upravo mjesni odbori pa ove prezentacije dobivaju svoj dodatni smisao.

Prezentaciji su bili nazočni nazočni Aldo Soldatich, predsjednik VMO, Vilma Car,
voditeljica Kluba starijih osoba Podvežica, Josip Debelić, član Pododbora za
kulturu, te Giudita Pilaš, tajnica MO Podvežica. Prezentaciju su pripremili i
održali djelatnici web službe Grada Rijeke Ivan Mandekić, Goran Grudić i tajnik
MO Podvežica Giudita Pilaš.

Jedan od glavnih ciljeva ovakvih prezentacija je
poticanje Vijeća mjesnog odbora da u svojim timovima pokušaju pronaći
osobe-koordinatore koje bi se posvetile još efikasnijem korištenju postojećih
WEB resursa Grada Rijeke.

(I.M.)