Startup inkubator Rijeka

Korisnici
Startup-a su mladi ljudi, studenti i njihovi timovi koji posjeduju znanja i
ideje s područja produkt dizajna, različitih znanstvenih i stručnih područja,
informacijskih tehnologija, računalnih aplikacija. Startup inkubator im
osigurava korištenje prostora i infrastrukture, stručnu pomoć pri realizaciji
vlastite ideje od strane mentora te pomoć u komercijalizaciji i pristupu
mogućim izvorima financiranja.

Usluga je za korisnike u razdoblju
predinkubacije (6 mjeseci) u potpunosti besplatna.  Mladi  koji imaju
poslovnu ideju i žele raditi na njenoj realizaciji, imaju priliku napraviti to
u Startup inkubatoru. Više informacija možete vidjeti na poveznici kao i na
Facebook stranici.

Lokacije na kojima će se održati prezentacije su sljedeće:

 1. 14.04.2015. (uto)- Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka -(dvorana 401 / 4.kat)-početak u 11:00 h
 2. 15.04.2015. (sri)- HZZ Rijeka, Bulevar oslobođenja 14, Rijeka -(sala 39 – job centar -2. kat )- početak u
  9:00 h
 3. 15.04.2015. (sri)- Visoka poslovna škola
  PAR-
  Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka- (aula /1.kat)- početak u 11:00 h
 4. 15.04.2015. (sri)- Tehnički fakultet u
  Rijeci-
  Vukovarska 58,Rijeka- (dvorana U2)-početak u 14:00 h
 5. 16.04.2015. (čet)- Odjel za informatiku
  Sveučilišta u Rijeci (Kampus)-
  Radmile Matejčić 2, Rijeka – (dvorana
  O28 / prizemlje)-početak u 12:00 h
 6. 16.04.2015. (čet)- Medicinski fakultet u
  Rijeci-
  Braće Branchetta 20, Rijeka (dvorana1/prizemlje)-početak
  u 15:00 h
 7. 17.04.2015. (pet)- Fakultet hotelskog i
  turističkog menadžmenta u Opatiji,
  naselje Ika, Primorska 42, 51410
  Opatija- (dvorana praktikuma)-početak u 12:00 h