Startup inkubator Rijeka

Lokacije na kojima će se održati prezentacije su sljedeće:

06.10.2014. (ponedjeljak)
Veleučilište u Rijeci,
Vukovarska 58, Rijeka (dvorana 403 / IV)-početak u 11:45 h

09.10.2014.  (četvrtak)
Gradska vijećnica Grada
Rijeke, Korzo 16, Rijeka- početak u 13:00 h

10.10.2014.  (petak)
HZZ Rijeka, Bulevar oslobođenja
14, Rijeka (sala 39 -job centar na 2. katu)- početak u 10:00 h