Preregulacija prometa u Barčićevoj ulici

Preregulacija prometa također obuhvaća promjenu
prava prvenstva prolaza na raskrižju ulica Ivana Pavla II –
Barčićeva-Dežmanova na način da prednost prolaska imaju vozila
gradilišta koja iz Barčićeve skreću u ulicu Ivana Pavla II.

Na središnjoj dionici Barčićeve ulice između
ulice Dolac i ulice Frana Kurelca ukinuta su parkirna mjesta pod
naplatom, a parkirna mjesta za osobe s invaliditetom premještena su na
južnu dionicu Barčićeve ulice.

Preregulacija prometa je stupila na snagu od 14. ožujka 2012. i trajat će do završetka radova na izgradnji garaže.