U petak, 17. siječnja, planirano je izvođenje pripremnih asfalterskih radova i postava nove prometne signalizacije na uklapanjima ulaza i izlaza s parkirališta kod „Grazianija“ na Krešimirovu ulicu kako bi se tim putem mogao preusmjeriti promet.

Od subote, 18. siječnja, od jutarnjih sati promet dijelom Krešimirove ulice preusmjerit će se na navedenu cestu na parkiralištu.

Ukidanje autobusnih stanica i privremene trase

Zbog uspostave nove privremene prometne regulacije, izvršit će se sljedeći zahvati:

1. Ukinut će se autobusne stanice kod restorana “Index”, te će se izbrisati pješački prijelaz
na toj lokaciji.

2. Za vrijeme odvijanja prometa preko parkirališta Graciani, južni ulaz u Manzonijevu ulicu
bit će zatvoren za sav javni promet. U Manzonijevu ulicu bit će omogućen
pristup (ulaz i izlaz) samo sa sjeverne strane i to samo za servisna,
interventna i dostavna vozila.

KD Autotrolej obavještava sve korisnike da se na  trasi Krešimirove ulice ukidaju stajališta
Brajda u smjeru A i B, a stajalište Željeznički kolodvor u smjeru A (u smjeru Zapada) privremeno se stavlja u funkciju za sve linije.

Linije 4, 5, 11 i 19 prometuju privremenim trasama:

Linija 5 prometuje s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. U povratku prometuje redovnom trasom do stanice Riva odakle ide na terminal Delta koje je ujedno početno i završno stajalište.

Linije 11 i 19 prometuju s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuju na redovnu trasu. U povratku prometuju redovnim trasama.

Linija 4 – prometuje redovnom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: „Most spomenik“, pored hotela „Continental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom i „Sjevernim koridorom“ do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „Mostu spomenik“.

Na navedenoj trasi ukidaju se stajališta Brajda u smjeru A i B te stajalište Manzoni u smjeru A.

Linije 4 i 5 koristite sva stajališta duž sjevernog koridora.

Linije 11 i 19 koristiti stajalište Fiorella la Guardia i Žrtava fašizma za ukrcaj/iskrcaj putnika.

U slučaju više sile ili nepovoljnih vremenskih uvjeta koji će onemogućiti izvođenje radova, preregulacija će se odgoditi o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Predviđeno trajanje ovih radova je do 31. ožujka 2020., nakon čega će se promet ponovno vratiti na staru trasu kroz Krešimirovu ulicu.

Mole se svi sudionici u prometu da u zoni odvijanja radova smanje brzinu te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju.