Robert Komen

Komen je bio aktualni dopredsjednik HNS-a, član uprave HNK
Rijeka te direktor Regionalne razvojne agencije Porin. Javnost ga najviše
pamti kao predsjednika HNK Rijeka u vrijeme dolaska Gabrielea Volpija riječki
sport.

Bio oženjen i otac dvoje djece. Imao je 48. godina.