U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljeno je 6 projekata koji su izabrani putem natječaja, a koji će se realizirat tijekom 2021. godine u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, inače jednom od četiri postojeća modela participativnog budžetiranja.

Projekte su predstavili gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Grada Rijeke Dragica Fadljević.

Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) pokrenut je 2005. godine i njime je omogućeno da se direktnim projektnim prijedlozima građana, skupina građana, organizacija i udruga organizira i sufinancira uređenje manjih javnih površina – od obnova dječjih igrališta i izgradnje novih igrališta, preko uređenja zelenih ili javnih gradskih površina, do saniranja manjih divljih deponija i slično.

Dragica Fadljević i Vojko Obersnel na predstavljanju 6 projekata RPLP-a

Dragica Fadljević i Vojko Obersnel na predstavljanju 6 projekata RPLP-a

Šest projekata u 2021. godini

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planirano je 140.000,00 kn za realizaciju izabranih projekta, a sufinanciranje  pojedinog projekta iznosi do 40.000,00 kn.

Prijavljeni i izabrani projekti, već i prema propozicijama natječaja, uključuju i doprinos zajednice u iznosu od najmanje 10 % ukupne vrijednosti projekta, i to kroz donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, volonterski rad i slično.

Natječaj za prijavu projekata raspisan je u studenom 2020. godine. Na natječaj je pristiglo 12 projektnih prijedloga, a Povjerenstvo za odabir projekata odabralo njih šest.

Park lovora na Kantridi, projekt koji je prijavilo Planinarsko društvo Kamenjak, druga je faza uređenja ovog parka kojom će se do kraja riješit problem ilegalnog odlaganja otpada u prostoru između Dječje bolnice i Doma umirovljenika te povećati mogućnosti za šetnju u prirodi, bavljenje sportom i rekreacijom, igrom u sigurnom šumskom ambijentu, provođenje edukativnih programa škole u prirodi, a sve to praktički unutar urbane sredine. Projektom se uređuje i ozelenjuje autohtonim biljem površina od 30.000 m2, koja je približno velika kao park na Mlaki. Poseban dio projekta je izgradnja „Drvene galerije” – jedinstvene izložbe skulptura/interaktivnih instalacija i smjerokaza koji do njih vode.

Sportsko susjedstvo naziv je projekta grupe građana Kvart za 5, a njime predviđena obnova drvenih klupa na trgu ispred OŠ Nikola Tesla, a riječ je o nastavku višegodišnje suradnje RPLP-a s OŠ Nikola Tesla, MO Školjić – Stari grad, te građanske inicijative u uređenju prostora ispred OŠ Nikola Tesla.

Sjenica dobrih želja, projekt je Udruge Pegaz i njime se nastavlja uređenje javne površine na području MO Orehovica (na lokaciji na kojoj udruga Pegaz inače provodi svoj program). Projekt uključuje izgradnju drvene sjenice namijenjene za boravak, terapijske intervencije i rekreaciju djece s teškoćama u razvoju, mladih, osoba s invaliditetom, ali i svih ostalih građana Rijeke. Projekt „Sjenica dobrih želja“ usmjeren je na poboljšanje kvalitete života za direktne korisnike – osobe sa zdravstvenim poteškoćama. Oni će sami urediti i okoliš sjenice sadnjom ljekovitog i ukrasnog bilja iz vlastitog uzgoja. Uređenjem manjeg natkrivenog prostora omogućit će se i provedba radne terapije i inkluzivnog volontiranja neovisno o vremenskim uvjetima.

Džepni park Lešnjak, naziv je projekta Mjesnog odbora Školjić – Stari grad kojim će se urediti uska zelena površina između dvorišta crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije i Ulice Đure Šporera. Uređenje će obuhvatiti ozelenjavanje prostora sadnjom biljaka, postavljanje klupa te izmještanje kontejnera za otpad.

Projektom Urbana voćna šetnica koji je prijavio Karate klub Belveder predviđeno je  hortikulturno uređenje zelene površine koja se nalazi južno od dječjeg igrališta u Ulici A. Mamića na Belvederu.

Zeleno srce kvarta, projekt je grupe građana Kvart za grad. Njime je predviđeno  čišćenje i uređenje, odnosno sadnja stabala na rubnom dijelu prostora u Ulici Aleksandra Mamića koji se trenutno koristi za parkiranje automobila, i postava rubnjaka od živice koji će dijeliti taj prostor od parkirnog.

RPLP kroz protekle godine

Na natječaje Riječkog programa lokalnog partnerstva od 2005. do 2020. godine prijavljeno je ukupno 209 projekata, od čega je 111 projekata odabrano za realizaciju. Do kraja 2020. godine realizirano je ukupno 106 projekata (95,50%).

U tom je šesnaest godina dugom razdoblju uređeno: 17 igrališta/parkova za djecu; 8 zelenih površina; 15 dijelova naselja unutar mjesnih odbora; 2 šetnice, 11 dvorišnih prostora osnovnih škola i 18 prostora za igru na igralištima dječjih vrtića.

Pojedinačne projekte provodilo je 39 grupa građana, 8 udruga, 2 sportska kluba, 11 vijeća mjesnih odbora. Projekti su realizirani na području 26 mjesnih odbora, a svoj doprinos realizaciji dalo je ukupno oko 4.200 volontera te čitav niz gospodarskih subjekata, javnih institucija, udruga i drugih organizacija.

Ukupna vrijednost projekta realiziranih u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva, od 2005. do 2020. godine je 6,2 milijuna kuna.

Riječki program lokalnog partnerstva je u okviru EU Horizon 2020 projekta COGOV  (Co Creation and Co Governance) prepoznat i opisan kao najbolja praksa s participativnim pristupom, kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana. Kroz navedeni projekt izradit će se i baza svih RPLP projekata u digitalnoj formi.

Ostali modeli participativnog budžetiranja Grada Rijeke

Sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području grada Rijeke, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja građana u rad javne uprave, omogućeno je u Rijeci kroz tri, odnosno četiri modela, a provodi se od 2004. godine. Osim RPLP-a, građani se u planiranje i korištenje proračunskih sredstava uključuju i kroz program Male komunalne akcije te Edukativnu proračunsku online igru Proračunajme, dok svoje prijedloge vezane uz proračun građani mogu slati ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna ili koristeći obrazac iz Proračuna u malom koji se na portalu www.rijeka.hr objavljuje svake godine za tekuću godinu.