"Rijeka – your new yacht destination" i "Rijeka – your new cruise destination" novi su promotivni materijali koje je u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke i Gradom Rijeka izdala Lučka uprava Rijeka. Novoizašlim publikacija unaprjeđuje se promidžba Rijeke kao nove rastuće turističke kruzing i jahting destinacije.

Turistička zajednica Grada Rijeke, Grad Rijeka i
Lučka uprava Rijeka već neko vrijeme sustavno rade za promoviranju
Rijeke kao nove kruzing i jahting destinacije. Uzme li se u obzir da je
Rijeka prije svega prepoznata kao teretna luka, ove nove aktivnosti
podrazumijevaju intenziviranje razvoja luke i u putničkom smislu.

Nove
promotivne brošure pružaju podatke o gradu, o luci (informacije o
putničkom terminalu i tehničke specifikacije), informacije o kulturnim
znamenitostima u Rijeci, gastronomiji, ali i informacije o Kvarneru
općenito, Istri i otocima, Gorskom kotaru i Plitvičkim jezerima. Brošure
naglašavaju sve posebnosti riječkog zaljeva i kvarnerske regije,
relativno malom geografskom području koje nudi niz različitih i
specifičnih turističkih sadržaja potencijalnim korisnicima.

"Rijeka – your new yacht destination" i "Rijeka – your new cruise destination" novi su promotivni materijali koje je u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke i Gradom Rijeka izdala Lučka uprava Rijeka. Novoizašlim publikacija unaprjeđuje se promidžba Rijeke kao nove rastuće turističke kruzing i jahting destinacije.Publikacije su u prostoru Turističkog
informativnog centra predstavili ravnatelj Lučke uprave dr.sc. Vlade
Mezak; direktor TZ-a Petar Škarpa i riječki gradonačelnik Vojko
Obersnel.

Mezak je istaknuo kako je Lučka uprava Rijeka
uložila velike napore kako bi se putnički dio luke prilagodio zahtjevima
vlasnika mega jahti, prvenstveno stavljajući naglasak za izgradnju
neophodne infrastrukture. Kako je rekao, jahting turizam je u Rijeci
saživio bolje nego igdje drugdje u Hrvatskoj upravo zbog stvorenih
uvjeta za prihvat toliko velikog broja jahti.

Škarpa se
zahvalio Lučkoj upravi na inicijativi za izdavanje ovakvih brošura koje
ne promoviraju samo jahting turizam, već općenito posebnosti i ljepote
cijelog Kvarnera. Kada se govori o toj temi mora se istaknuti veliki
broj malih kruzera kojima Rijeka postaje polazišna destinacija putovanja
što znači da se turisti ovdje zadržavaju dan ili dva što puno znači za
razvoj turizma ovog područja.

Gradonačelnik se nadovezao rekavši kako su za
sada prognoze za razvoj kruzing turizma za 2015. i 2016. godinu jako
dobre i kako je siguran kako će trend porasta rasti i kako će to
doprinijeti razvoju turizma u Rijeci. Iskoristio je priliku zahvalit
svima koji su kroz godine sudjelovali u projektima razvoja kruzing i
jahting turizma te je naglasio kako se radi o dugoročnim procesima na
kojima treba sustavno raditi, kako je konkurencija velika, ali da
vjeruje kako se upornošću i osmišljenom promocijom Rijeke i okolice
došlo do pozitivnog pomaka na ovom području na što svi možemo biti
ponosni. “S ovogodišnjim rezultatima možemo biti zadovoljni, a siguran
sam da će sljedeća godina biti još uspješnija” zaključio je
gradonačelnik.

Tijekom ove godine na putničkom dijelu luke
postavljen je ponton za privez jahti, osigurani su priključci za vodu i
struju, omogućene je bežični internet, uređen je prilaz, a nastavlja se
i  sa radovima na unaprjeđenju potrebnog za prihvat mega jahti.
Aktivnosti u 2015. godini nastavljat će se na one iz prethodnih godina, a
podrazumijevaju kontinuirano dostavljanje informacija kruzing
kompanijama o događanjima, posebnostima i atrakcijama u Rijeci i regiji,
sve u cilju pobude interesa kod onih koji odlučuju o novim mogućim
destinacijama.

Skip to content