Sadržaj
aplikacije je, uz hrvatski jezik, prilagođen na 3 strana jezika; engleski,
talijanski i njemački. Aplikacija uz prikaz kulturnih znamenitosti nudi i
kalendar događanja. Korisnici se, nadalje, obavještavaju o ostalim događanjima
putem notifikacija sukladno odabranom jeziku aplikacije. Nakon prvog pokretanja
korisnik u potpunosti može uživati u aplikaciji i u situacijama kada mu je
podatkovni promet nedostupan. U slučaju dostupnosti podatkovnog prometa
aplikacija provjerava sa udaljenim poslužiteljem eventualne promjene koje ažurira
sa lokalnom bazom. Vodič kroz znamenitosti grada Rijeke prikazuje preko 50
lokacija koje su podijeljene u 4 kategorije.

Znamenitosti, muzeji, religija i
arhitektura. Lista lokacija izvedena na malo drugačiji način nego što je to
uobičajeno te nudi dva različita prikaza lokacija. Prvi, klasični prikaz sa
pinovima na mapi nadopunjen je sa filtracijom po kategorijama da se rastereti
prikaz, smanji broj pinova i korisniku prikaže samo ono što ga zanima. Drugi
prikaz je prikaz nadopunjene stvarnosti koji korisniku u trodimenzionalnom
prostoru prikazuje smjer i udaljenost u kojem se određena lokacija nalazi.
Dualni prikaz mape funkcionira ovisno u kojem položaju korisnik drži telefon.

 

Horizontalni položaj prikazuje klasičnu mapu, a vertikalni “augmented reality”
mapu. Sekcija nadopunjene stvarnosti trenutno sadrži dvije lokacije. Gradski
toranj i Tarsatički principij. Da bi doživjeli nadopunjenu stvarnost pomoću
Rijeka Connect aplikacije korisnici moraju biti na točno određenim lokacijama.
Gradski toranj se može promatrati kroz 3 faze razvoja, a Tarsatički principij
uz današnji izgled, korisnik može vidjeti izgled iz rimskog doba. Aplikacija je
predstavljena u dva dijela od strane direktora tvrtke Krk sistemi Krunoslava
Ivanovića. U prvom dijelu predstavljene su ideje i tehničke karakteristike
aplikacije dok je sama primjena aplikacije prezentirana na Tarsatičkom
principiju, jednoj od lokacija koja je pripremljena u proširenoj stvarnosti.

 

 

Android aplikacija

iOS aplikacija