Danijela Bačić Karković

“Knjiga naslovljena Roba s potpisom organizirana je u
šest cjelina. Naslov četvrte cjeline- tangente- mogao bi biti metodološkim
predznakom glavnine tekstova, jer im je komparatistika nazobilazna
“alatka”. Zadnja cjelina “O drugome” ishodišno kreže od
sociologije, filozofije i kulturalne (tanato)antropologije. Raspravlja se o
tranzicijskom, postsocijalističkom raslojavanju, kapilarnoj ili otvorenoj
opresiji i konzumerizmu”, ističe autorica navodeći kako se dotiče
starenja, bolesti, smrti. Bačić-Karković dio tekstova je pisala za ovu knjigu,
no veći dio prethodno je tiskan u periodici ili zbornicima te su manje- više
osvježeni, a neki od njih znatno dopunjeni.

Danijela Bačić KarkovićRecenzenti knjige su akademik Milivoj Solar, Adriana Car-Mihec, Borislav Pavlovski, Helena Sablić-Tomić i Ines Srdoč-Konestra. Lekturu
i korekturu potpisuju Nataša Tićak i Tamara Modrić. Akademik Solar navodi kako
“u cjelini gledano, rukopis Danijele Bačić- Karković” karakterizira
osobni kritički pristup brojnim književnim djelima, smisao da se u detalju
otkrije zrcaljenje cjeline i erudicija prisutna i u golemoj literaturi”.
“Ona navodi, citira i komentira velik broj priznatih autora iz nekoliko
znanstvenih područja. U knjizi je tako prisutna određena znanstvena metoda,
prepoznatljiva u danas recentnom povezivanju kulturoloških, antropoloških i
književnoteorijskih, osobito komparatističkih spoznaja s književnokritičkom
analizom koja zahtijeva i razumijevanje odnosa književnoumjetničkih vrijednost
s cjelinom kulture i tradicije”, navodi Solar.

“Prof. Bačić – Karković je provokativna osoba koja nas
je uvijek uspjela motivirati na određene pomake”, kazala je Ines
Srdoč-Konestra koja je knjigu predstavila zajedno s ostalim bivšim studentima
prof. Bačić- Karković, a to su Milan Zagorac kao urednik knjige, Dejan Durić,
Kristina Posilović, Saša Potočnjak i Iva Rosanda Žigo.

“Riječ je o specifičnom djelu koje sadrži sve u svemu,
o svakoj pojedinoj temi. Knjiga je podijeljena na šest poglavlja: Obiteljske
kaden(c)e, Grad, Putnici, izgnanici, beskućnici, stranci…, Tangente,
Kvarnerski krug stihom i O drugome. Knjiga je poticajna i komunikativna, ali
zbog ogromne količine podataka, zahtijeva veliku strpljivost i otvorenost
čitatelja”, kazao je urednik Milan Zagorac.

Danijela Bačić KarkovićIzmeđu ostalog Dejan Durić kazao je kako su obiteljske teme
bitna odrednica znanstvenog rada prof. Bačić-Karković i da je zamjetno da
autorica suvereno vlada tom tematikom i to sustavnom i promišljenom
metodologijom. Saša Potočnjak istaknula je da se u ovom djelu prof. Bačić-Karković nastavlja baviti suodnosom mita i književnosti, a Kristina Posilović
naglasila je važnost “ženskog pisma” u ovom djelu. “Prof. Bačić-Karković kreatorica je i kolegija “žensko pismo”, a iz ovog djela
iščitava se važnost bavljenja ženskom književnošću”, kazala je Posilović.
Iva Rosanda Žigo ocijenila je pak da je riječ o izvrsnom znanstvenom štivu,
gotovo literarne vrijednosti.

Danijela Bačić-Karković (Gospić, 1947.) živi u Rijeci. U
dugogodišnjem predavačkom radu kreirala je niz kolegija društveno-humanističkih sadržaja na nekolikim odsjecima Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Puli. Posljednjih se godina usmjerila prema kolegijima teorije i povijesti
književnosti. U akademskoj godini 2005./ 2006. boravila je kao gostujuća
profesorica na Hankuk sveučilištu (Seoul/Jongin) u Južnoj Koreji. Suautoricom
je davna priručnika za strukovne škole “Opća kultura” te “Uvoda
u genologiju”. Objavila je “Drugo čitanje”, knjigu
književnokritičkih studija te “Rijeku u priči”, studiju s
hrestomatijom književnih tekstova o Rijeci. Uredila je pjesničku postumu Vlaste
Kopač “Prostor ljubavi”. Povremeno objavljuje poetsko- prozne
tekstove. Za “Rijeku u priči” nagrađena je Godišnjom nagradom Grada
Rijeke 2010. godine.

Kalendar događanja