Projekt “Zdrave veze” usmjeren je na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije u kurikulumima škola, neprepoznavanje njegove važnosti od strane relevantnih dionika te na stigmu oko cjelovite seksualne edukacije koja se temelji na netočnim informacijama.

Seksualna edukacija kao izvannastavna aktivnost u školama

Projekt provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka – LORI, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta, a partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. U sklopu projekta ostvareno je i bilateralno partnerstvo s organizacijom KUN (Center for equality and diversity) iz Norveške.

„Cilj projekta je doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole kao izvannastavne aktivnosti, a to želimo napraviti na način da prikupimo dokaze za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije, ostvarimo dijalog s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave te da u javnosti podignemo svijest o dobrobitima uvođenja takve vrste edukacije u škole“, naglasila je koordinatorica programa za istraživanje i edukaciju iz udruge PaRiter Maja Obućina.

Predstavljanje projekta Zdrave veze - uvođenje cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole

Maša Cek, Maja Obućina i Lana Golob

Istraživanje među nastavnicima, djecom i roditeljima

Projekt će se odvijati od rujna 2022. do studenog 2023. godine i u tom će se vremenu, kako je objasnila izvršna direktorica Udruge Delta Maša Cek, provoditi istraživanje na nekoliko razina koje će obuhvatiti nastavnike, djecu i roditelje. „Prvo krećemo s analizom kurikuluma nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Primorsko-goranske, Varaždinske i Sisačko-moslavačke županije, kako bi se vidjelo provodi li se cjelovita seksualna edukacija u školama i ukoliko da, na koji način. Nakon toga ćemo putem upitnika ispitati potrebe i mišljenja nastavnika oko ove teme. Također ćemo razgovarati i s učenicima o temama o kojima bi oni voljeli u sklopu programa razgovarati, kao i sa roditeljima kako bismo vidjeli njihovo mišljenje“, objasnila je Cek.

Projekt bi trebao doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno uvjetovanog nasilja jer kurikulum cjelovite seksualne edukacije djeluje kao mehanizam prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama te se razbijaju rodni stereotipi i uloge što pridonosi rodnoj ravnopravnosti te izgradnji pravednijeg i uključivijeg društva posebice za djecu i mlade kao ranjive skupine.

Predstavljanje projekta Zdrave veze - uvođenje cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole

Uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u riječke osnovke

„Dužnost i obaveza obrazovnog sustava kao i jedinica lokalne i regionalne samouprave je, osim fokusiranje na akademska postignuća kroz obrazovni sustav, doprinijeti i zdravlju i dobrobiti djece i mladih čije potrebe mentalnog, fizičkog i reproduktivnog zdravlja postaju sve evidentnije i zahtjevnije“, istaknula je koordinatorica za programe Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke Lana Golob istaknuvši kako je Grad Rijeka donio odluku kako će se od školske godine 2024./2025. u škole kojima je Grad Rijeka osnivač uvesti izvannastavna aktivnost Zdravstveni odgoj i obrazovanje. „Jedan od važnih koraka u cijelom tom procesu stvaranja kvalitetnog programa je detaljno istraživanje i analiza potreba svih dionika i vjerujem kako će i rezultati analize provedene kroz ovaj projekt također pomoći kako bi program Zdravstvenog odgoja i obrazovanja bio još kvalitetniji“, zaključila je Golob.

Vrijednost projekta “Zdrave veze“ 100.000,00 eura, a podržan je s 90.000,00 eura financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.