Knjiznice i drustvo

Na predstavljanju sudjeluju: autor dr. sc Josip Stpanov ,
urednik Dražen Budiša i  recenzent
prof.dr. Aleksandar Stipčević.

Sudjeluju:
Autor, dr. sc. Josip Stipanov
dugodišnji ravnatelj  Nacionalne i sveučilišne knjižnice u
Zagrebu,  umirovljen 2007.,  autor brojnih 
stručnih i znanstvenih radova iz 
područja knjižničarstva.

Urednik, Dražen Budiša
(radio u NSK od 1977. -1990),
autor  četrdesetak znanstvenih i stručnih
radova, uglavnom iz hrvatske kulturne povijesti.

Recenzent, prof. dr. sc. Aleksandar Stipčević
Arheolog, bibliolog, bibliograf, albanolog, knjižničar i
esejist, profesor….Autor nekoliko kapitalnih dijela kulturne povijesti (Povijet
knjige, Sudbina knjige, Socijalna povijest knjige u Hrvata, Cenzura u
knjižnicama….), urednik Hrvatskog biografskog leksikona…

 

Iz autorovog 
uvodnika:
„S obzirom da je 
glavni  cilj ove knjige istražiti
kako je društvo utjecalo  na nastanak ,
funkcioniranje i razvoj knjižnica, 
razumljivo je da to nije povijest knjižnica u užem odnosno uobičajenom
smislu. … u prvom planu nije istražiti i opisati sam nastanak i razvoj
knjižnica, dakle povijest, već glavne društvene čimbenike odnosno oderdnice
koje su uvjetovale nastanak knjižnice te određivale njezino djelovanje i
razvoj..

Kad govorim o društvu, onda pri tome   mislim kako 
na društvo u cijelosti, društvo kao organiziranu i uređenu zajednicu,
tako i na pojedine njegove dijelove i slojeve: politiku, kulturu, civilizaciju,
obrazovanje odnosno školstvo, znanost, gospodarstvo, društvene, socijalne
skupine, korisnike, čitatelje, tehniku i tehnologiju itd.

Drugim riječima, nastojao sam povijesno, sociološki i
komunikološki dovesti u uzročno-posljedičnu svezu činjenice i događaje –
nastanak i razvoj knjižnica – i čimbenike odnosno odrednice toga povijesnog
procesa u pojedinim razdobljima i sredinama odnosno (povijesnim) društvima.„

 

Predstavljanje je otvoreno za javnost.