Vrtić Mavrica

Gradonačelnik Grada Rijeke 26. siječnja 2015. godine donio je zaključak kojim se prihvaća nastavak sufinanciranja predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području Grada Rijeke za 2015. godini. Navedeni zaključak definira kako će se i nadalje sufinancirati redoviti program predškolskog odgoja u svih devet dječjih vrtića drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke uz povećanje od 10 %, a do donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke.

Točno je da je time iznos sufinanciranja vraćen na razinu prije smanjenja koje se dogodilo na početku ove pedagoške godine slijedom donošenja prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu. U Proračunu za 2014 godinu bila su osigurana sredstva od 3 700 000,00 kuna, dok je donošenjem Proračuna za 2015. godinu taj iznos uvećan za milijun kuna te iznosi 4 700 000 kuna.
 
Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača tako će se sufinancirati s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 567,00 kn za poludnevni program.
 
Udruga ‘Vrtići za sve’ uputila je pitanje Gradonačelniku: “Gdje je nestalo milijun kuna?” Jednostavna matematička računica pokazuje kako nigdje nije nestalo milijun kuna već je predloženo povećanje u skladu s osiguranim sredstvima.
 
Naime u skladu s Državnim pedagoškim standardom kapacitet u vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 446 djece. Za svako dijete potrebno je osigurati 810 kn kroz 12 mjeseci što dovodi do iznosa od 4.335.120,00  kn. Na taj iznos potrebno je nadodati i iznos za djecu koja su stanovnici grada Rijeke, ali slijedom okolnosti vrtić pohađaju van grada Rijeke. Takvo sufinanciranje osigurano je za najviše 20 djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke za što je potrebno dodatnih 194.400,00 kn. Ukupno navedeni iznosi zajedno čine 4.529.520,00 kn.
 
U cilju osiguranja kvalitete u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi usporedno s navedenim aktivnostima u izradi je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke. Navedeni dokument će utvrditi oblik, opseg, kvalitetu i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi  prema kriterijima kvalitete te potrebama i interesima stanovnika Grada Rijeke. Po donošenju navedenog dokumenta moći će se razmotriti daljnje povećanje iznosa sufinanciranja u skladu s dinamikom potrošnje sredstava, kriterijima kvalitete te potrebama i interesima stanovnika Grada Rijeke.
 
Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen