MO SVETI NIKOLA

Predavanje je organizirano u okviru programske
aktvnosti Vijeća MO Sveti Nikola “Predavanja i radionice o zdravom
životu”, a odaziv zainteresiranih građana je bio i više nego
zadovoljavajući.

(J.O.R.)

Oznake