MO BANDEROVO

Hagioterapija je izvorno hrvatski model pružanja duhovne pomoći, a razvio ju je dr.Tomislav Ivančić, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Centra za duhovnu pomoć ( CDP ) koji primjenjuje hagioterapiju u svome radu.

Dođite na tribinu koju će voditi Vesna Drmić sa suradnicima i upoznajte se sa radom Centra za duhovnu pomoć.

(Đ.D.)

Oznake