Poziv na ekološku akciju u Učeničkom domu Podmurvice

U sklopu toga organizirat će obilazak gradskih
parkova s teorijskim predavanjem s temama: osnove botanike cvjetnica,
povijest upotrebe cvjetnica u vrtnoj kulturi Hrvatske i upotreba i
održavanje cvjetnica u parkovnoj arhitekturi.

U srijedu, 21. ožujka od 9 do 11 sati i od 16 do 18 sati obavit će se priprema za sadnju i sadnja cvijetnica u krugu Doma.

U
četvrtak, 22. ožujka
od 9 do 11 sati i od 16 do 18 sati nastavit će se
priprema za sadnju i sadnja cvjetnica u vrtu, a prema predlošku
voditeljice radionica i radova učenika.

Pozivamo
sve zainteresirane građane da se priključe ekološkoj akciji koju
provodi Učenički dom, a za sve informacije mogu se obratiti na portu
Doma, B. Blečića 3.(Đ.D.)

Oznake