Kazaliste Ivan Zajc

“U dogovoru s Odjelom za kulturu Grada Rijeke, Hrvatsko
narodno kazališta Ivana pl. Zajca je najnovijim izmjenama Pravilnika o radu te
korekcijama u sistematizaciji povećalo koeficijente plaća za 39 zaposlenika te
ustanove i to sukladno stavovima o postojanju potplaćenih radnika u HNK Ivana
pl. Zajca koje smo otvoreno zastupali tijekom pregovora sa Sindikatom. 

Riječ je o sljedećim grupama zaposlenika: gudači tutti,
drugi puhači, članovi zbora – epizodisti, zaposlenici računovodstva te
zaposlenici s najnižim koeficijentima u službi tehnike – pralja, čistači,
dekorateri 2 i  transportni djelatnici. 

Ovim potezom plaće su povećane zaposlenicima s do sada
najnižim plaćama kao i zaposlenicima koji su, obzirom na stručnu spremu, bili
potplaćeni. To su gudači tutti, drugi puhači, zboristi-epizodisti te djelatnici
računovodstva.

Dodatno, planom povećanja koeficijenata u sljedeće dvije
godine bit će obuhvaćeno ukupno 89 zaposlenika, uključujući i sve članove
orkestra. Riječ je o planiranom ukupnom povećanju sredstava za plaće u iznosu
od oko 750.000 kuna u sljedeće tri godine. 

Također, unutarnjom reorganizacijom i redistribucijom
koeficijenata odnosno racionalizacijom poslovanja, bez povećanja ukupne mase
sredstava za plaće, povećan je broj zaposlenika kazališta kako bi se
zadovoljile kadrovske potrebe ove ustanove. Isto tako, zaposlenicima koji su
prešli na druga ili nova radna mjesta povećani su koeficijenti plaća. Tako su,
u konačnici, 24 zaposlenika prešla na nova i bolje plaćena radna mjesta, i to
samo u tehnici i administraciji. 

Treba reći i da je 16 umjetnika u svim ansamblima, također
bez povećanja ukupne mase sredstava za plaće, 
promovirano u više umjetničke statuse (od zbora do prvaka kazališta), ne
računajući  upražnjena radna mjesta zbog
odlazaka u mirovinu ili sporazumnih raskida ugovora koja su redovito
popunjavana.

Inače, neposredno prije isteka Kolektivnog ugovora Uprava
Kazališta je, kako bi se osigurala sva materijalna prava i normalno poslovanje
HNK, redovnom procedurom, a uz savjetovanje sa Sindikatima i uz suglasnost
Kulturnog vijeća Kazališta, donijela Pravilnik u radu u kojem su zadržana sva
prava koja iz tog Kolektivnog ugovora i nakon njegovog isteka”, stoji u
priopćenju.