Gradonačelnik Obersnel, govoreći o potpisivanju ugovora, rekao je kako oni predstavljaju i implementaciju programa koji proizlaze iz Strategije razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.

„Ove godine je za financiranje „Lopače“ osigurano 7.202.000 kuna, a u proteklih deset godina Grad Rijeka u bolnicu je uložio više od 73 milijuna kuna, i to na plaće zaposlenika, smještaj korisnika i brojne investicije“, rekao je Obersnel.

Od ukupnih sredstava oko 3.000.000 kuna namijenjeno je za financiranje troškova smještaja i liječenja po Socijalnom programu Grada Rijeke, 3.000.000 kuna za dio plaća i materijalnih troškova bolnice, 795.000 kuna za sufinanciranje energetske obnove fasade paviljona B te 407.000 kuna za otplatu zajma iz 2012. godine kojim se financirala rekonstrukcija vodovodnog i kanalizacijskog sustava, rekonstrukcija praonice te nabavila osnovna sredstva.

Sada će 50 korisnika Psihijatrijske bolnice „Lopača“ moći koristiti usluge bolnice putem uputnice, kao i svi drugi osiguranici – Vojko Obersnel

Istaknuo je da je na inicijativu Grada Rijeke Psihijatrijska bolnica prošle godine prvi put potpisala ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za financiranje (HZZO) dodatnih 40 bolničkih kreveta za kronične duševne bolesnike. „To znači da će sada 50 korisnika Psihijatrijske bolnice „Lopača“ moći koristiti usluge bolnice putem uputnice, kao i svi drugi osiguranici“, rekao je Vojko Obersnel. Naime, do ove godine bolnica je uglavnom radila tako da je većina korisnika sama sebi plaćala smještaj, dok su Ministarstvo socijalne politike i mladih te HZZO subvencionirali smještaj samo za manji broj korisnika. Manjak sredstava pokrivao je Grad Rijeka kroz Socijalni program i direktno subvencioniranje ustanove.

Gradonačelnik  je podsjetio kako Grad o „Lopači“ brine još od devedesetih godina prošlog stoljeća kada je država od nje digla ruke, te da je riječ o jedinoj bolnici u Hrvatskoj kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno grad.

Govoreći i Dječjem domu „Tić“, gradonačelnik je istaknuo da je riječ o ustanovi koju Grad  Rijeka sufinancira već dugi niz godina, a ove godine za nju će se osigurati 1.112.000 milijuna kuna, što je 80% ukupnog proračuna ustanove. Ostatak novca za sufinanciranje  plaća i drugih troškova pokriva  Ministarstvo socijalne politike i mladih sa 131.400,00 kuna i Primorsko-goranska županija sa 209.000 kuna.

Grad Rijeka o „Lopači“ brine još od 90-ih godina prošlog stoljeća kada je država od nje digla ruke. Riječ je o jedinoj bolnici u Hrvatskoj kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave

Samo u funkcioniranje ove dvije ustanove Grada Rijeke, u proteklih desetak godina iz gradskog proračuna utrošeno je više od 80 milijuna kuna.

Ravnateljica „Tića“ Tamara Žakula Desnica rekla je kako ustanova svoje programe razvija upravo zahvaljujući podršci Grada Rijeke. Riječ je prvenstveno o savjetodavnom radu s traumatiziranom djecom i njihovim roditeljima, poludnevnom programu rada s djecom koja imaju neadekvatnu roditeljsku skrb te preventivnom programu koji uključuje čitav niz aktivnosti.

Grad Rijeka pokriva 40 posto financijskog plana Psihijatrijske bolnice “Lopača”, istaknuo je v.d. ravnatelja Neven Ivanović, uz napomenu kako su upravo financije bile najveći problem bolnice u posljednjih deset godina. Sredstva od Grada Rijeke troše se na plaće zaposlenika, smještaj korisnika i investicije. „Ove godine krećemo u veliku investiciju rekonstrukcije naših zgrada, a radovi počinju za mjesec-dva rekao je Ivanović.

Psihijatrijska bolnica Lopača namijenjena je za liječenje duševnih bolesti i poremećaja te rehabilitaciju oboljelih. Dječji dom Tić javna je ustanova socijalne skrbi koja se bavi pružanjem stručne psihosocijalne pomoći, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti.