Postavljena video kamera u ulici Milutina Barača

Na navedenoj površini godinama se pojavljivao
problem konstantnog deponiranja krupnog otpada od strane nesavjesnih
građana, te je u više navrata Vijeće MO Sveti Nikola iniciralo
rješavanje ovog komunalnog problema.

Tražena su razna rješenja, a kako se
postava video kamera pokazala učinkovitom na drugim lokacijama u Gradu
Rijeci, isto se odlučilo primijeniti i na ovoj lokaciji. Postavljanje
video kamere financirano je iz sredstava Odjela gradske uprave za
komunalni sustav.

U blizini novopostavljene video kamere
trenutno se nalazi mobilno reciklažno dvorište.

Do kraja 2016. godine na
području MO Sveti Nikola mobilna reciklažna dvorišta biti će
postavljena na 4 lokacije prema slijedećem rasporedu:


  • Medovićeva 21 – od 14. ožujka do 28. ožujka i od 29. kolovoza do 11. rujna
  • Jože Vlahovića (parkiralište kod autopraone) – od 23. svibnja do 5. lipnja i od 7. studenog do 20. studenog
  • Hegedušićeva 6 – od 6. lipnja do 19. lipnja i od 21. studenog do 4. prosinca
  • Milutina Barača 15 – od 4. srpnja do 17. srpnja i od 19. prosinca do 1. siječnja.

(J.O.R.)