Deponij

Ovaj je malo sa strane, što ne znači da ne
postoji i da je manje važan, ali na koji način “iskorijeniti” naše loše
navike, jer postoje kontejneri za krupni otpad, a i nije u redu
građevinski materijal bacati u kontejnere, kao ni ostavljati ga pored.
Zar ne želimo da nam grad blista, odnosno mjesni odbor.

Da li je rješenje komunalni redar pored svakog kontejnera ili kamera!?

G.P.

Oznake