Podvežica

Jednoglasno je za predsjednika izabran gosp.
Goran Gračanin i na isti način je izabrana zamjenica predsjednika gđa
Ljubica Stojanović. 

Oznake