Prvu
grupu čine radovi u ulicama Lužine, Plase, Hahlić, Vrh Seline sa spojem
na Vukovarsku ulicu, u kojima će se graditi 1.575 metara kanalizacije te
rekonstruirati i graditi 980 metara vodovoda. Radovi će se izvoditi po
dionicama i najprije će započeti u Ulici Plase.
 
Preostale
grupe radova, čiji se početak očekuje tijekom srpnja ove godine, izvodit
će se u ulicama Pehlin, Minakovo, Blažićevo B, Hosti, Turkovo, Plasi,
Baretićevo, Androv breg i Mihovilići.
 
Informacije o radovima i dinamici njihova izvođenja objavljene su na web stranicama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u rubrici Obavijesti – Radovi), a prometna rješenja tijekom izvođenja radova dostupna su na web stranicama Rijeka prometa d.d.
 
Građani
se s planiranom dinamikom izvođenja radova – počecima i završecima
radova po dionicama i fazama izvođenja u ulicama, kao i prometnim
rješenjima, mogu upoznati i u Mjesnim odborima Pehlin i Podmurvice te na
info telefonu Rijeka prometa d.d. (broj 352 500 – od 07:00 do 15:30
sati).
 
Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati uz ograničenja, a sve sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.
 
Ugovorena
vrijednost gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture na
području mjesnih odbora Pehlin i Podmurvice iznosi 3.486.194,32 eura
(ili 26.843.696,26 kuna) bez poreza na dodanu vrijednost.
 
Izvođač radova je zajednica tvrtki Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije i Godina d.o.o. iz Kozine, obje iz Slovenije.
 
Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova pružat će Institut IGH d.d. iz Zagreba.
 
Investitor je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Rijeke.
 
Prometna rješenja izradio je Rijeka promet d.d. iz Rijeke.
 
Radovi
na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području mjesnih odbora Pehlin i
Podmurvice dio su gotovo 13,5 milijuna eura (oko 104 milijuna kuna bez
poreza na dodanu vrijednost) vrijednog Projekta EBRD, kojim su još o
obuhvaćeni radovi na području mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet,
Grbci, Škurinje, Drenova i Brašćine – Pulac u Rijeci te mjesnom odboru
Kastav u Kastvu.
 
Projektom EBRD obuhvaćena je gradnja i
rekonstrukcija ukupno 26 kilometara kanalizacije, gradnja kanalizacijske
crpne stanice „Lukovići“ te izvođenje pratećih radova na 13 kilometara
vodovodnih ogranaka. Završetak izvođenja svih predviđenih radova na
vodno-komunalnoj infrastrukturi u sklopu ovog Projekta planirano je u
srpnju 2016. godine, nakon čega će se omogućiti priključenje za oko 740
građevina na sustav javne odvodnje.
Novčana sredstva za realizaciju Projekta osigurana su kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
 
Povrat
dugoročnog kredita predviđen je sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima
iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada
Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.

 

Faze izvođenja radova (PDF, 530 kb)