Početak probnog rada ŽCGO Marišćina

Dobivanjem
potrebnih dozvola i provjerom ugrađene opreme od strane Nadzornog
inženjera zadovoljeni su svi preduvjeti za početak probnog rada ŽCGO
Marišćina.  Prvi  korak u postupku uspostave funkcije postrojenja za
mehaničko-biološku obradu (MBO), predstavljao je period predispitivanja
svakog zasebnog dijela ugrađene opreme, koji je uspješno obavljen i
odobren Izjavom Nadzornog inženjera.

Za obavljanje daljnjih
ispitivanja dobivena je sva potrebna dokumentacija, predviđena zakonskom
regulativom Republike Hrvatske, provedeno je tvorničko ispitivanje
pribavljen dokaz o provedenim mjerama zaštite na radu, i pozitivni
rezultati ispitivanja od strane Ex-Agencije te privremena dozvola za
gospodarenje otpadom, a izvršena je i prijava pokusnog rada Ministarstvu
graditeljstva sukladno odredbama Zakona o građenju.

Početak probnog rada ŽCGO MarišćinaTime
su zaključene sve potrebne predradnje za izvršenje drugog po redu koraka
koji podrazumijeva pokusni rad Centra, tijekom kojega će se dokazivati
ispravnost rada postrojenja u cjelini, prema ugovorom predviđenim radnim
uvjetima, što znači da će Centar tijekom pokusnog rada prihvaćati i
obrađivati komunalni otpad u maksimalnoj količini od 200 tona na dan.
Komunalni otpad će se u periodu pokusnog rada preuzimati od Komunalnog
poduzeća Čistoća Rijeka i prema potrebi od Komunalnog poduzeća
„Komunalac“ Jurdani. Proizvedene količine goriva iz otpada tijekom
probnog rada preuzimat će tvornica cementa „Holcim“ iz Koromačnog,
također bez naknade.

Period
pokusnog rada određen je Ugovorom. Predviđeno trajanje pokusnog rada
postrojenja je osam tjedana tijekom kojih Izvođač mora dokazati
proizvodnu funkcionalnost MBO postrojenja. Ovaj se period može produžiti
ukoliko se ustanove značajnija odstupanja od rezultata traženih u
ugovornoj dokumentaciji. Unutar tog perioda kroz četiri tjedna vrši se
najprije ispitivanje opreme u biološkom dijelu postrojenja, a potom u
istom trajanju i testiranje opreme u mehaničkom djelu MBO postrojenja.

Tijekom
probnog rada čije je trajanje predviđeno maksimalno šest mjeseci,
Izvođač dokazuje ugovorne parametre koji se tiču kvalitete i
učinkovitosti postrojenja. Period dokazivanja ostalih ugovornih
performansi postrojenja, predviđen je kroz daljnje dvije godine, a
odvijat će se kako je propisano u različitim režimima rada, od normalnog
proizvodnog kapaciteta od 350 t/dan pa do maksimalnog proizvodnog
kapaciteta od 400 t/dan. Dnevni rad postrojenja baziran je na osmosatnom
radnom vremenu i šest radnih dana u tjednu.  

Početak probnog rada ŽCGO MarišćinaCZGO
Marišćina će pokrivati potrebe 300.000 stanovnika Primorsko-goranske
županije. Njegovim  otvaranjem stvara se  preduvjet da se u roku od
godine dana od otvaranja saniraju i zatvore sva odlagališta na području
županije. Kako je izjavila je načelnica sektora za EU fondove Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić, iako je
izgradnja trajala duže od planiranog, realizacija prvog modernog centra
za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj uspješno je privedena
kraju, u skladu s nacionalnom regulativom i svim važećim europskim
direktivama. Vrijednost centra je 277 milijuna kuna. Sufinanciran je sa
71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka,
Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati centrom.

Više o ŽCZGO Marišćina na web stranicama Ekoplusa.

Kalendar događanja