U sklopu projekta „Akcija za 5!“ pedesetak učenika i učenica iz 15 riječkih srednjih jučer je cijeli dan u gradskoj upravi osmišljavalo projekte na temu zdravlja za mlade. Na završnoj raspravi, održanoj u Gradskoj vijećnici, učenici su predstavili svoje projektne prijedloge te glasovali o najboljem.

Podršku su im pružali educirani koordinatori i koordinatorice, ali i zaposlenici i zaposlenice različitih upravnih odjela Grada Rijeke – ambasadori i ambasadorice Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

Akcija za 5 - završna rasprava

Sandra Krpan, Marko Filipović, Maša Cek i Sara Sušanj

Projekt za poticanje mladih da potraže pomoć

Nakon dvosatne rasprave, Vijeće učenika i učenica odabralo je ideju „Mladi za zdravlje“ kao pobjedničku. Do kraja polugodišta, pobjednička grupa u kojoj su Lucija, Kali, Petra, Petar, David, Josip, Anamarija i Patrick žele potaknuti mlade da pobijede strah od traženja pomoći u zaštiti mentalnog zdravlja. Prvo će u riječke osnovne i srednje škole postaviti kutije u koje će djeca i mladi moći ubaciti svoja pitanja ili izazove s kojima se susreću, a onda će na temelju analize odgovora provesti radionice po školama u suradnji s psiholozima i psihologinjama. Po završetku projekta, učenici i učenice planiraju organizirati i sastanak s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade kako bi procijenili uspješnost i zagovarali za nastavak realizacije projekta. Za provedbu projekta koji su osmislili mladi Grad Rijeka izdvojio je iznos od 663,00 eura iz proračuna.

Razvijeno šest projekata

Grupe učenika i učenica razvile su i predstavile šest projekata: „Mladi za sport“, „Mladi za zdravlje“, „Podcast na temu zdravlja mladih“, „Put do zdravog tijela i uma“, „Hrana za 5!“, „Budi brz bez speeda“. Učenike i učenice su kroz zadatke i dijalog s donositeljima odluka vodili koordinatori Mirela Pašić, Ana Jerković, Katarina Jeletić, Iva Stanić, Valentina Dukić i Enea Dessardo.

Akcija za 5 - završna rasprava

Rasprava o najboljim projektima

Završnu raspravu pratilo je i stručno tijelo koje je dalo povratnu informaciju na različite dijelove razrade i predstavljanja projekata. Lucija Kero analizirala je održivost projekata u kontekstu Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke, Luka Čanković, fokusirao se na vremenski raspored aktivnosti i način podrške koju Savjet mladih može pružiti u provedbi projekata. Marta Hauser i Tamara Fabac iz Udruge SMART bavile su se aspektima javnog nastupa i projektnom logikom.

Temu ovogodišnje „Akcije za 5!“ odabrali su članovi i članice Savjeta mladih Grada Opatije, Savjeta mladih Grada Rijeke i Savjeta mladih Grada Križevaca u kojima se ove godine provodi projekt „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade“. Tako su se na „Danu akcije“ učenici i učenice fokusirali na fizičko, mentalno i reproduktivno zdravlje mladih.

Ideje mladih pozorno su poslušali gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i njegova zamjenica Sandra Krpan, izrazivši zadovoljstvo što je tema ovogodišnje „Akcije za 5!“ upravo zdravlje mladih. Naime, Grad Rijeka od iduće školske godine eksperimentalno u gradske osnovne škole uvodi izvannastavnu aktivnost Zdravstveni odgoj i obrazovanje. Učenje i poučavanje unutar ove izvannastavne aktivnosti bit će organizirano kroz četiri tematska područja – Zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost; Mentalno zdravlje – emocionalna i socijalna dobrobit djece i mladih; Seksualno i reproduktivno zdravlje te rodna ravnopravnost i Prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja.Akcija za 5 - završna rasprava

„Akciju za 5!” provodi Grad Rijeka u suradnji s Udrugom „Delta” iz Rijeke, a cilj projekta je pružiti mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

U proteklih 18 godina u „Akciji za 5!” sudjelovalo je više od 1.000 mladih, a samo u Gradu Rijeci do sada je sredstvima iz proračuna Grada Rijeke uspješno realizirano 17 pobjedničkih projekta učenika i učenica.

„Akcija za 5!“ odvila se u sklopu projekta „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade“ provodi Udruga „Delta“ u partnerstvu s Gradom Rijekom, Gradom Opatijom i Gradom Križevcima. Projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca.

(foto: Marko Laća – Udruga Delta i rijeka.hr)

Kalendar događanja