PIK d.d. Rijeka

Da je utvrđeno devetomjesečno financijsko izvješće poslovodstva Društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2010. godine objavljeno na internetskim stranicama Društva www.pikrijeka.hr, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te da je dostavljeno Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

NAPOMENA O IZVORU:
PIK d.d. Rijeka
Krešimirova 26, 51000 Rijeka
Tel.-informacije dioničarima: +385 51 650 617
Fax: +385 51 330 019
e-mail: loris.matkovic@pikrijeka.hr
web: www.pikrijeka.hr