Park na kotacima

Oslikavanje i postavljanje posuda dio je
projekta KD Čistoća “Park na kotačima” s ciljem ozelenjivanja
gradskih površina te edukacije djece za očuvanje okoliša.

Vodeći se mišlju kako razvoj ekološke svijesti i
usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša, zaštite, očuvanja i
rasta zelenih površina na gradskim površinama najbolje postiže kroz rad s
djecom i mladima, Komunalno društvo Čistoća osmislilo je eko-projekt “Park
na kotačima” i u njega uključilo učenike OŠ Tesla.

Prva faza projekta uključivala je oslikavanje starih posuda
za komunalni otpad koje radi dotrajalosti više nisu za upotrebu, a učenici su
sami odlučili kako će “baje” oslikati u motive godišnjih doba. Druga
fata projekta odnosi se na postavljanje posuda s posađenim zimzelenim biljkama
na Trg Ivana Klobučarića, a djeca će i dalje sudjelovati u tom projektu, budući
da će ih se nastojati potaknuti da se brinu o zelenilu ispred svoje škole. Tako
su ovim projektom djeca ne samo uključena u kreativnu radionicu oslikavanja
posuda, već i u edukaciju o očuvanju okoliša.

Za postavljanje “Parka na kotačima” izabran je
upravo Trg Ivana Klobučarića, budući da se radi o gradskom prostoru bez
zelenila. Naime, stabla na kotačima moguće je lako pomicati, a kad
“prerastu” posudu, bit će presađena u neki gradski drvored. Mobilni
park će tako biti još jedan ukras trga, koji djeca svakodnevno koriste, a na
kojem već postoje umjetnički grafiti i dječji crteži.

 

Izvor: Rijeka.hr