U razdoblju od 18. lipnja u 15,00 sati do 19. lipnja u 04,00 sata, bit će zabranjeno prometovanje svim vozilima na području užeg središta grada Rijeke, omeđeno ulicama: Ulica Riva, Ulica Riva Boduli, Ulica Ivana Zajca, Ribarska ulica, Ulica Fiumara, Scarpina ulica, Adamićeva ulica – do Trpimirove ulice, Zadarska ulica, kao i u svim ulicama na području između Korza, odnosno Scarpine ulice i obale.

Zabrana prometovanja već od 14 sati prema Rivi Boduli i Tržnici

Na dan održavanja karnevalske povorke od 14 sati zabranit će se ulaz vozila u Ulicu Riva Boduli, a time i na područje Tržnice.

Policijski će službenici do 16,30 sati propuštati organizirane karnevalske grupe s alegorijskim kolima i ostale sudionike karnevalske povorke koji će doći autobusima iz smjera istoka duž ulica Fiumara, Scarpina i Adamićeva do mjesta okupljanja u Ulici Riva. Nakon 16:30 sati sve organizirane karnevalske grupe s alegorijskim kolima i autobusima usmjeravat će se, kao i ostali promet, sjevernim koridorom.

Naime, sav promet, uključujući i vozila javnog gradskog prijevoza, usmjerit će se sjevernim prometnim koridorom, odnosno ulicama F. la Guardije, Pomerio i Žrtava fašizma u smjeru zapad – istok, odnosno ulicama Školjić, I. Grohovca, Žrtava fašizma, Pomerio i F. la Guardije u smjeru istok – zapad.

Zabrana prometa će se provoditi postavljanjem branika za označavanje zapreka s odgovarajućim prometnim znakovima, zaštitnim ogradama i signalnim stošcima (čunjevi) za obilježavanje prepreka na cesti.

Policijski službenici i djelatnici Prometnog redarstva osiguravat će i nadzirati poštivanje utvrđenog privremenog režima odvijanja cestovnog prometa te, prema potrebi, i obaviti regulaciju prometa ručno.

Kako bi se u slučaju izvanredne situacije osigurala mogućnost evakuacije područja zone zabrane prometovanja za vrijeme odvijanja Karnevalske povorke, predviđena su dva glavna evakuacijska puta i to cesta D404 (od raskrižja sa Ribarskom ulicom do čvora Vežica prema istoku) i Krešimirova ulica (od Trga Žabica do raskrižja sa ulicom Nikole Tesle prema zapadu). Posebnu će pažnju policijski službenici i djelatnici Prometnog redarstva posvetiti osiguranju prohodnosti duž navedenih evakuacijskih putova.

Zabrana skretanja u pojedine ulice u središtu grada

U Ulici Školjić (kod izlaza sa benzinske pumpe) zabranit će se skretanje prema centru grada svim vozilima osim autobusima javnog gradskog prijevoza.

Na raskrižju ulica Žrtava fašizma – Fiumara – Titov trg zabranit će se skretanje iz Ulice Žrtava fašizma prema centru grada svim vozilima kao i prema Titovom trgu. Dopušteni smjer kretanja je isključivo ravno prema ulici Rade Šupića

Na raskrižjima Ulice Riva, Ulice Ivana Zajca i Adamićeve ulice zabranit će se ulaz/izlaz vozila u/iz Splitsku ulicu, Zanonovu ulicu, Wenzelovu ulicu i Ribarsku ulicu.

Na području Jelačićevog trga zabranit će se izlaz svim vozilima iz Veslarske ulice i Ulice M. Gupca.

Na području Jadranskog trga, na raskrižju Zadarske i Trpimirove ulice zabranit će se ulazak vozila u Zadarsku ulicu.

Na raskrižju Ulica Ciottina i Ivana Pavla II zabranit će se ulaz vozila prema južnom ogranku Ciottine ulice. Staviti će se znak zabrane prometa i obavezan smjer lijevo prema Ulici Ivana Pavla II.

Na raskrižju Ulica Erazma Barčića i Dolac zabranit će se ulaz vozila prema južnom ogranku Ulice Erazma Barčića. Staviti znak zabrana prometa i znak obavezan smjer desno iz Ulice Dolac.

Na izlazu sa parkirališta „Beretich“ u Ulici E. Barčića, postavit će se znak obavezan smjer  lijevo, prema sjevernom ogranku Ulice Erazma Barčića.

Na raskrižju Ulice E. Barčića i Ciottina (oba pješačka prijelaza na Jadranskom trgu kod Erste banke) postaviti će se zaštitne ograde.

Promet će se iz Ulice Žrtava fašizma voditi samo ravno duž Ulice Rade Šupića i dalje prema redovnoj regulaciji prometa.

Sva vozila koja su u vrijeme održavanja karnevalske povorke smještena na području tržnice i putničkog terminala, preusmjeravati će se preko Demetrove ulice kroz lučko područje na Delti do raskrižja državne ceste D404 i prilazne ceste kontejnerskom terminalu Brajdica.

Organizacija autobusa, dostave i shuttle prijevoza na aerodrom

Autobusi javnog gradskog i prigradskog prijevoza koji dolaze iz smjera zapada skretat će na raskrižju Krešimirove ulice i Ulice Nikole Tesle (kod željezničkog kolodvora) u Ulicu Nikole Tesle i nastavljati vožnju Ulicom V. Cara Emina i dalje u smjeru istoka.

Autobusi javnog gradskog i prigradskog prijevoza koji dolaze iz smjera istoka preusmjeravat će se na Titovom trgu preko sjevernog mosta na smjer prometovanja sjevernim koridorom.

Međugradskim autobusima sa odredištem na autobusnom kolodvoru Žabica omogućiti će se vožnja Krešimirovom ulicom do lokacije autobusnog kolodvora.

Dostavnim vozilima Hrvatske pošte dozvolit će se vožnja do Trga Žabice i dalje do skladišta ”HŽ Žabica”.

Stajalište shuttle prijevoza putnika na aerodrom i s njega nakon blokade prometa u 15,00 sati premjestiti će se na poziciju Perona 5 na autobusnom kolodvoru Žabica.

U slučaju zagušenja prometa, moguće i dodatne zabrane prometovanja

U slučaju izuzetno velikog prometnog opterećenja i zagušenja prometa na području užeg centra grada za vrijeme odvijanja karnevalske povorke, provest će se i privremena zabrana prometa na prometnicama šireg gradskog područja koje vode u smjeru užeg centra grada. Ukupno će biti predviđeno deset prometno strateških raskrižja na kojima će biti pripremljena privremena prometna signalizacija kojom će se onemogućiti nastavak prometovanja svim vozilima, osim vozilima javnog gradskog prijevoza, TAXI vozilima i vozilima osoba s invaliditetom, u smjeru užeg centra grada.

Prometno strateška raskrižja na kojima će biti pripremljena privremena prometna signalizacija su :

  1. raskrižje Zvonimirove ulica i Ulice R. Benčića
  2. raskrižje Vukovarske ulice i Ulice L. Tomee
  3. raskrižje Ulice Braće Branchetta i Kresnikove ulice
  4. raskrižje Osječke ulice, Ulice 1. maja i Tizianove ulice
  5. raskrižje Tizianove ulice, Laginjine ulice i Baštijanove ulice
  6. raskrižje Ulice F. Račkog na području Orehovica
  7. raskrižje Mihanovićeve ulice i Ulice J. Rakovca
  8. raskrižje Kumičićeve ulice i Kvaternikove ulice
  9. raskrižje Kumičićeve ulice i Ulice D. Gervaisa
  10. raskrižje Ulice J.P. Kamova i Radničke ulice

Potrebu zabrane prometa procijenit će ovlaštena službena osoba MUP-a.

Više o Međunarodnoj karnevalskoj povorci na mrežnim stranicama Riječkog karnevala.