Kruzer Silver Spirit jutros je uplovio u riječku luku. To je drugi kruzer u nekoliko dana koji je posjetio Rijeku, gdje su ih dočekale Riječke mažoretkinje, limena glazba te ponuda suvenira kvarnerskog kraja. Do kraja rujna se očekuje još jedno uplovljavanje gostiju na kruzeru u riječku luku.

Uloga Grada Rijeke je osiguravanje tehničkih i promocijskih
aktivnosti za prijem dolaska kruzera, za što je u gradskom proračunu osigurano
30 tisuća kuna, dok je Lučka uprava zadužena za tehničku organizaciju područja
priveza brodova te koordinaciju s brodovima i predstavnicima, a Turistička
zajednica grada Rijeke za organiziranje dočeka dobrodošlice brodova i putnika.

Prema riječima v.d. pročelnice Odjela za poduzetništvo
Vlaste Linić, dosadašnja suradnja rezultirala je povećanjem broja dolazaka
kruzera. Tako je u 2016. i 2017. godini Rijeku posjetilo 30 kruzera s 26.549
putnika, za 2018. godinu najavljen je dolazak 11 brodova sa 16.698 putnika i
članova posade, dok se u 2019. godini očekuje dolazak 16 brodova s 30.851
putnikom i članom posade. Od navedenog broja, u ovoj i idućoj godini u riječku
luku po prvi put će uploviti 13 novih kruzera.

Izražavajući zadovoljstvo povećanjem broja dolazaka i
najavljenih dolazaka kruzera, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je Rijeka
postala ukrcajna luka za velik broj manjih turističkih brodova, pa je tako iz
Rijeke na sedmodnevna putovanja tijekom protekle godine krenulo više od 10
tisuća putnika.

„Vjerujem da će trend rasta broja kruzera nastaviti rasti,
ali i da će njihov broj ostati u razumnim okvirima, dakle ne više od 40 kruzera
godišnje, kako se Rijeci ne bi dogodila situacija iz Splita i Dubrovnika, gdje
velik broj kruzera postaje kontraproduktivan za razvoj turizma,“ kazao je
gradonačelnik Obersnel.