Biznis

Zbog loše atmosfere koja se stvara trpe i druge osobe u okruženju, a sasvim sigurno sukob se odražava i na poslovanje.

+ Kako i zašto uopće dolazi
do sukoba na poslu?

+ Što možete učiniti da do
njih ne dođe?

+ Kako se postaviti u
situacijama kada već izbiju?

+ Postoje li neke strategije
za rješavanje konfliktnih odnosa koji «tinjaju» i prijete da eskaliraju?

+ Možemo li iz sukoba izvući
neku dobit po kompaniju?

 

ODGOVORE NA OVA PITANJA
POTRAŽITE NA TRENINGU ZA RJEŠAVANJE SUKOBA U POSLOVNIM SITUACIJAMA.

 

Kratki sadržaj treninga:

+ uvod u važnost i značaj
konflikta

+ uzroci i posljedice
konflikata

+ uloga ličnosti u konfliktu
i značaj konstrukata

+ aktivno slušanje i
empatija

+ strategije rješavanja
konflikata i izbor najbolje strategije

+ suradnja i kompromis

+ prevencija u konfliktima i
«feedback» u komunikaciji

 

Trening je namijenjen:

+ menadžerima i djelatnicima
koji žele ostvariti okruženje sa što manje destruktivnih konflikata

+ svima koji nastoje
probleme rješavati konstruktivno

+ svima koji vjeruju u
potrebu nekonfliktnog rješavanja sukoba

+ svima koji se žele
osjećati samopouzdano i kompetentno u komunikaciji sa zaposlenima

 

Sve informacije
i Prijava