Od Gorja do Primorja 2014.

Od sedamdeset i pet radova pristiglih na natječaj, selektor
izložbe Ivica Nikolac izabrao je njih 38, koji su izloženi na izložbi. Djela su
to petnaest različitih autora, koji su se pozabavili u prvom redu krajolicima
te koji, kako stoji i u katalogu izložbe, uz minimalno korištenje likovnosti,
gotovo dokumentaristički obrađuju zadanu temu. Pohvale za svoj rad dobili su
Tina Kovač, Darko Mohar, Aleksandar Tomulić i Davor Tijan, treću nagradu
osvojila je Tamara Brnelić, drugu Edvard Primožić, a prvu nagradu i diplomu
dobio je Jerko Gudac. Upravo se Gudac ističe najizraženijom likovnošću svojih
radova, sjajnim okom za detalje i jednostavnošću kompozicije.

Što su za našu kameru rekli selektor izložba i
prvonagrađeni, pogledajte u prilogu.