U sklopu Dana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u petak 9. travnja, u prizemlju zgrade fakulteta otvorena je Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo.

Prisutne je pozdravio dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Goran Hauser, dok je ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić istaknuo da nije riječ samo o promjeni imena postojeće fakultetske knjižnice, već o dovršetku nedavno pokrenute funkcionalne integracije knjižnice KBC-a Rijeka s knjižnicom Medicinskog fakulteta, što je ujedno i još jedan korak naprijed prema Sveučilišnoj bolnici.

Otvaranje nove knjižnice pozdravile su i dekanica Fakulteta dentalne medicine prof. dr. Sonja Pezelj Ribarić i prof. dr. Daniela Malnar, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija, jer će i te ustanove koristiti usluge integrirane knjižnice.

Nova Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo objedinjuje knjižne fondove dosadašnje knjižnice Medicinskog fakulteta i knjižnice pri KBC-u Rijeka kao tek  jedan od formalnih koraka povezivanja fakulteta i KBC-a. Integracija knjižnica predstavlja značajan iskorak jer otvara nove mogućnosti i čini dostupnim najnovije spoznaje iz svijeta znanosti i znanja općenito, a koje se u naše vrijeme prenose prije svega putem digitalnih znanstvenih baza koje, na temelju iskazanih potreba i interesa djelatnika, KBC Rijeka i Medicinski fakultet nabavljaju zajednički.