Gradski toranj, Gradska ura,

Grad Rijeka je prepoznao značaj “pametnog grada”
te je Rijeka u posljednjem desetljeću ostvarila nacionalnu i međunarodnu
vidljivost u promoviranju načela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i
primjene novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Stoga je Grad
Rijeka pokrenuo inicijativu za osnivanje CEKOM-a, koji će provoditi
razvojne istraživačke projekte i razvijati kompetencije u područjima primjene
tehnologija za pametne gradove. Za realizaciju projekata u ovom području
postoje značajna sredstva u europskim strukturnim i investicijskim
fondovima. S obzirom na to da nije predviđena mogućnost da se jedinice lokalne
samouprave prijave samostalno kao partneri, a u cilju zadržavanja uloge u
partnerstvu i stvaranju pozitivnih efekata na riječko gospodarstvo i upravu,
ovo bi trgovačko društvo bilo u 100% vlasništvu Grada. CEKOM će biti
otvoren za suradnju sa svim upravnim odjelima Grada, gradskim komunalnim i
trgovačkim društvima te svim ustanovama i organizacijama koje djeluju na
područjima razvojnih i istraživačkih projekata. Društvo će djelovati kao centar
kompetencija za pametne gradove, inovacijski klaster povezan u konzorcij s gospodarskim
subjektima i istraživačkim institucijama na provedbi EU projekata,
s ciljem razvijanja novih proizvoda i usluga kroz istraživačke
projekte.

Vezane vijesti: Aktualni
sat 20. sjednice gradskog vijeća