Rijeka - kandidat za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Zadatak
Društva je samostalna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020 tako
što će implementirati operativne, programske i komunikacijske strategije. Ono
će biti odgovorno za provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i
marketing te prikupljanje sredstava i upravljanje, a njegova glavna zadaća je
osigurati provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa, kao i
uvjete koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima iz prijavne
dokumentacije. 

Grad Rijeka unutar projekta EPK svojim će aktivnostima
poboljšati opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude,
transnacionalnu suradnju, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, ojačati
kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima te
podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.