ima li bog naciju

Tribina “Ima li Bog naciju?” dio je
ciklusa javnih predavanja, tribina i okruglih stolova na temu “Religija i
javnost”, koje organizira Filozofski fakultet,
zajedno s Centrom za kulturu dijaloga iz Rijeke, a koje se održavaju jednom
mjesečno. Svrha ovih predavanja je propitati politički i širi socijalni aspekt
religije u društvu i korištenje religijskih argumenata i uvjerenja u raspravama
od šireg društvenog značaja kao što su
homoseksualnost, nacionalizam, spolna nejednakost i socijalna pravednost.

Govoreći o
nacionalizmu i religiji, fra Ivan Šarčević pojasnio je zašto religiozna osoba
ne može biti nacionalist, a Predrag Lucić je konstatirao da se Bog danas mora
držati za glavu ako je stvarao ovakve nacije i nacionaliste.

Njihove izjave i dio tribine pogledajte u
prilogu: