Cilj radionice je upoznati zainteresirane pojedince, predstavnike mjesnih odbora, grupa i udruga građana kako ispravno napisati prijavnicu, ispuniti prijavni i proračunski obrazac za svoje ideje i projekte, kao i upoznavanje ostalih kriterija za procjenu projekata koji će im olakšati dokumentacijski dio prijave. Radionicu su vodili ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević i Igor Bajok iz Udruge za razvoj civilnog društva Smart.

Riječki program lokalnog partnerstva kroz 15 godina potiče građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na sudjelovanje u zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici, razvijanju partnerskih i suodgovornim odnosom Grada i građana u realizaciji projekata te omogućava neposredan utjecaj građana na raspodjelu dijela proračunskih sredstava, udruživanjem sredstva javnog i privatnog sektora postiže veće društvene i ekonomske učinke te snažan doprinos lokalne zajednice

Projekti koji se mogu prijaviti za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva su uređenje ili obnova zelenih ili javnih gradskih površina, obnova i uređenje dječjih igrališta, saniranje manjih divljih deponija i slično.

Za provedbu „Riječkog programa lokalnog partnerstva“ u 2020. godini u Proračunu Grada Rijeke planirat će se iznos od 200.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedinačne odabrane projekte odobravat će se u iznosu do 40.000,00 kn po projektu.

Natječaj ostaje otvoren do 5. prosinca 2019. godine. Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti u Direkciji za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, tel. 051/209-296, 209-297, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.