radionica pisanja projekata knjizevnih prijevoda

Projekti književnih prijevoda u okviru
kojih nakladničke kuće i skupine izdavača mogu ostvariti potporu za prijevode
književnih djela s jednog službenog jezika zemlje članice Programa na
drugi službeni jezik zemlje članice Programa ujedno su i
pretposljednji natječaj programa Europske unije Kultura 2007. – 2013.
U okviru ove potpore izdavači ostvaruju potporu isključivo za troškove
prijevoda književnih djela (proza i poezija) u iznosu od najmanje 2.000,00 do
najviše 60.000,00 EUR-a i to za najviše deset djela. Dozvoljeni period trajanja
projekta je 24 mjeseca, a posebno se potiču prijave od strane izdavača ili
izdavačkih kuća koje žele prevoditi djela autora dobitnika nagrade Europske
unije za književnost kao i djela pisana na jezicima zemalja koje su Uniji
pristupile od 2004. godine.

Više doznajte iz priloga: