PACINNO konferencija o javnim politikama

Prva panel sekcija Akademsko poduzetništvo i transfer
tehnologije u Jadranskoj regiji: kako potaknuti komercijalizaciju istraživačkih
rezultata akademske zajednice, započela je kratkim uvodom članice PACINNO tima,
Ani Gerbin o PACINNO aktivnostima i rezultatima u akademskoj zajednici, a
nastavio je moderator Nikola Balić, voditelj projekata i inovacijski savjetnik
Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu. Panel diskusija je započela
osvrtom na Demo dan također u organizaciji PACINNA održanog na istom mjestu u
utorak (31.5) te uviđanjem kako je za razvoj akademskog poduzetništva potrebna
kritična masa koja će transparentno usmjeravati projekte u začecima.

Prof. dr. sc Sunčica Oberman Peterka, izvanredna profesorica
Ekonomskog fakulteta u Osijeku, započela je raspravu istaknuvši kako je status
poduzetnika na dnu ljestvice Hrvatske kada se radi o informiranju o malim i
srednjim poduzetnicima, o studentima koji se aktivno bave poduzetničkim
aktivnostima te da sve institucije u suradnji s medijima moraju sagledati širu
sliku te isticati sve uspješne poduzetnike podjednako. Prof. dr. sc Mario
Vražić, prodekan FER-a, naglasio je kako postoji infrastruktura dostupna svima
zainteresiranima za pokretanje inovativnih projekata, no rupama u sustavu
kontinuirano se stvara jaz između akademske zajednice i tržišta rada koje često
ne prepoznaje njihovu stručnost. Prof. dr. sc Miroslav Vrankić nadovezao se na
sve prethodno rečeno iznoseći svoja iskustva u akademskom poduzetništvu.
Vrankić upotrebljava pojam poduzetni znanstvenik kojemu je zadaća da poveže
znanost i poduzetništvo. Dr. sc Danica Ramljak, ekspertica za znanost i
inovacije, i mag. ing. Boris Golob, direktor STEP Ri-a, zaključuju panel
stavovima kako je suradnja akademske zajednice nužna, a jedna od prepreka je i
ligvistička barijera, no suradnjom i pronalaženjem zajedničkog jezika te
barijere je moguće otkloniti, a fokus usmjeriti u društveni i znanstveni
napredak.

PACINNO konferencija o javnim politikamaInovacije u malim i srednjim poduzećima Jadranske regije:
izazovi i prilike, nazvana je druga panel sekcija u čijem kratkom uvodu je
Marta Begonja, članica PACINNO tima, prezentirala rezultate PACINNO aktivnosti
za startup poduzetnike i inovativna poduzeća, a moderatorica dr. sc Mirela
Alpeza pozvala je paneliste da ukratko iznesu svoje poduzetničke priče te
odgovore na pitanje je li financijska podrška neophodna za uspjeh. Poduzetnik
Andrija Čolak iz Surf’n’Friesa istaknuo je da na tržištu za sve zainteresirane
ima mjesta samo je potreban fokus na unapređenje nečega od društvene važnosti.
Predrag Krndija iz ALIUS grupe, poručio je svima nazočnima da transparentno
komuniciraju sa svojim klijentima i kupcima što će na kraju rezultirati
izvrsnim povratnim informacijama za razvoj proizvoda ili usluga kojima se
tvrtke bave. Davorin Štetner, predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela,
također je dijelio stav kako fokus treba ostati na proizvodu, a ne financijskoj
dobiti ili medijskom eksponiranju. Ivica Horvat iz tvrtke Plava tvornica
naglasio je kako se inovativnost tvrtke krije u interdisciplinarnosti te
neprihvaćanja statusa quo u narušenom sustavu. Dr. sc. Ivana Bilić nadovezala
se na Davorina Štetnera kako je umrežavanje jedna od najvažnijih stavki
poslovnog razvoja. Svi panelisti zaključili su kako posjed financijskog
kapitala nije preduvjet za uspjeh, već se može uspjeti i s ograničenim resursima.
Poduzetnik mora biti usmjeren na inovaciju, kreativnost i biti otvoren prema
rizicima koji mogu uslijediti.

PACINNO konferencija o javnim politikama

Posljednja, treća panel sekcija, Kako javne politike mogu
bolje doprinijeti inovativnost Jadranske regije, započela je kratkim uvodom Ane
Marković Čunko, članice PACINNO tima, koja je prezentirala PACINNO aktivnosti i
rezultate za donositelje politika. Moderatorica treće panel sekcije, dr. sc
Jadranka Švarc s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, istaknula je da je
jedan od glavnih problema poduzetništva ulazak u poduzetnički pothvat češće iz
nužde, a rjeđe zbog ambicije. Dr. sc Ljiljana Božić smatra kako ideje postoje,
no nedostaje birokratskog olakšanja, te mjere poticaja moraju biti efikasne.
Domagoj Račić, direktor Mreže znanja, istaknuo je da je jedan od glavnih
problema nestabilnost tržišta i političkih smjena koje utječu na provedbu
raznih projekata. Bruno Grubešić, voditelj Odjela za izradu gospodarske
razvojne strategije pri Ministarstvu gospodarstva, problem detektira u
fragmentiranost mjera koje bi trebale biti jednostavno dizajnirane kako
pojedinac nije primoran kucati na više adresa u potrazi za odgovorima. Dr. sc
Hrvoje Meštrić, iz HAMAG-BICRA, navodi kako se iz prijašnjeg koncepta ‘mali
iznos-mala potpora’ razvio sistem koji pokazuje kako je poticajnije stvarati
mjere s velikim iznosima koje bi bile dostupne isključivo kvalitetnim
projektima i tvrtkama. Na to se nastavlja problematika praćenja efikasnosti
takvih mjera te pitanje postoji li primaran sektor u koji treba ulagati. Bruno
Radojica, voditelj Službe za inovacije pri Ministarstvu poduzetništva i obrta,
zaključuje kako nedostaje općih mjera za znanstvenike i istraživanja koje bi naposljetku
rezultirale provedbom na tržištu. Treća panel sekcija otvorila je pitanje
kolika je institucionalna odgovornost pri provedbi poticajnih mjera, na što je
zajedničkim snagama odgovoreno da je državna odgovornost baviti se smanjenjem
birokracije, a poduzetnička stvaranje opće pozitivne klime i kvalitete
poslovanja.

PACINNO Konferencija o javnim politikama dotaknula se
aktualnih društvenih i poduzetničkih pitanja o kojima se treba više i glasnije
govoriti. Akademska zajednica i tržište rada moraju sistemski biti povezani
kako bi se potaknula istraživačka i provedbena klima projekata koja mora uključivati
znanstvenike, ali i ljude s poduzetničkim iskustvom, sam posjed infrastrukture
bez djelovanja u njoj nije dovoljan. PACINNO projekt kao i sama konferencija
dokazala je kako treba misliti globalno, a djelovati lokalno za društveni
boljitak koji će na kraju rezultirati inovacijama i umrežavanjem ljudi, koji su
poetski parafrazirano riječima Ivice Horvata, duše i nositelji svakog napretka.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, uz podršku
Ministarstva poduzetništva i obrta, hrvatski je predstavnik u strateškom
projektu razvoja međunarodne platforme za poticanje inovacija kroz suradnju
znanosti koji se financira sredstvima IPA Jadranske prekogranične suradnje
2007-2013. Svrha projekta „PACINNO – Međunarodna platforma za akademsku
suradnju u poticanju inovacija“ je razvitak zajedničke platforme za rast i
širenje inovacija zemalja Jadranske regije.