Start Up konferencija Rijeka

Prvi dan
konferencije, 29. listopad posvećen je produkt dizajnu. U suradnji s
Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu održala se prezentacija
studentskih radova, okrugli stol pod nazivom „Dizajn u poduzetništvu“ i izložba
produkt dizajna. Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci održao je
predavanje na temu “Autorska prava i dizajn“.

Pored
razmjene iskustava na konferenciji i izložbi, održali su se i susreti obrtnika
i malih poduzetnika sa studentima kako bi u međusobnoj interakciji pronašli
nova rješenja i uspostavili suradnju.

U sklopu
Konferencije kao popratni događaj, postavljena je izložba studentskih radova i
dobrih primjera produkt dizajna koja se mogla razgledati od 29. do 31.
listopada u galeriji Kortil HKD-a.

Start Up konferencija RijekaCilj izložbe
je da se predstave radovi i prototipovi proizvoda koje su mladi dizajneri
napravili od raznih materijala (drvo, metal, plastika itd.). Izložba je
zamišljena i kao mjesto susreta proizvođača, malih obrtnika i poduzetnika s
dizajnerima.

Cilj ove
konferencije je ukazati na značaj produkt dizajna kao dijela kreativnih
industrija koje su postale medij manifestiranja cjelokupne kulture i
prosperiteta sredine bitnih za razvoj grada Rijeke.

Kustos
izložbe je prof. Mladen Orešić s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, studij dizajna, a autor postave izložbe riječka dizajnerica Svjetlana
Despot.

Dana 3.
studenog izložba se premješta u prostor Tower Centra Rijeka gdje će do 20.
studenog 2013. godine uz studenske radove, biti predstavljeni i veliki
proizvođači koji su u svom prodajnom asortimanu implementirali rješenja produkt
dizajna. Posjet izložbama je slobodan.

Drugi dan
konferencije, 30. listopada posvećen je IT mobilnim tehnologijama i javnim
servisima. Predstavile su se mobilne tehnologije i javni servisi uz predavanja,
okrugle stolove i diskusije na navedene teme.

Kao uvod u
Konferenciju, u subotu 19. listopada 2013. u prostorijama Startup inkubatora
Rijeka održao se Hackathon na temu “Unapređivanje društva”. Sam
događaj odnosi se na natjecanje timova u sastavu od tri člana u razvoju
mobilnih i web aplikacija. Cilj Hackathona je da se postignu inovativna rješenja
i razviju korisne mobilne aplikacije spremne za javnu upotrebu kao praktičan
doprinos društvu. Autore najboljeg rješenja Grad Rijeka će nagraditi vrijednim
iPad mini uređajem.

Atmosferu sa
otvorenja Start up konferencije Rijeka pogledajte u video prilogu: