Klingonska opera

Opera je u cijelosti na izmišljenom jeziku klingonaca a trenutno
u svijetu ima oko 5 miliona govornika, posjeduje vlastitu gramatiku i pismo.

U
video prilogu pogledajte kratki razgovor sa Taru Huotari koja u predstavi glumi
Kahless the Unforgettable uoči opere te kratke isječke sa predstave uz
komentare riječkih zaljubljenika u SF:

Razgovor sa Taru Huotari – Kahless the Unforgettable

Teatar Zeebelt – Klingonska opera “U”Foto: Elvis Kosina (Bowie)