Nakon više od pola stoljeća (posljednji put 1961. godine) riječka Opera osmjelit će se ponovo izvesti glazbeno-dramaturški i psihološki najkompleksniju Verdijevu operu Otello.

Ovom remek-djelu operne literature
pristupa se (glazbenom) režijom i dramaturgijom koje polaze od dvije
pretpostavke: da ključ za interpretaciju tri glavna operno-dramska lika
(Otella, Desdemone i Jaga) nije u konceptu nego u karakterima pjevača
okupljenih povodom ove predstave (Luis Chapa/Kalle Kanttila, Anamarija
Knego/Ana Petričević, Giorgio Surian/Anton Keremidtchiev); kao i da
scenografiju mogu graditi samo fizičke radnje izvođača i konfiguriranje
svjetlom, bez ijednog „neživog” elementa na sceni. Opera traje dva sata i
trideset minuta, a izvodi na talijanskom, uz titlove na hrvatskom jeziku. U
video prilogu pogledajte dio iz opere te izjave nekih od sudionika.