Watersport Festival Rijeka 2015

Watersport Festival
Rijeka podijeljen je u 3 dijela – prezentaciju vodenih sportova, izložbeni dio
i zabavno-glazbeni dio. Svi posjetitelji mogli su se okušati u pojedinim
sportovima u pratnji instruktora. Cijeli događaj održao se uz potporu Grada
Rijeke, Primorsko-goranske županije, TZ Grada Rijeke, TZ Kvarnera, Županijskog
sportskog saveza i Riječkog sportskog saveza. Jedan od atraktivnijih
prezentacija sportova FlyBoard donijela je Oto Nautika sa Krka. Radi se o dasci
koja je spojena na Jet-ski koji stvara potisak vode dovoljan da osobu digne
devet metara u zrak. U prilogu pogledajte video sa otvorenja Watersport
Festivala.