Organizatori su u Rijeci
ugostili instruktore Adolfo Indacochea & Tania Cannarsa, Ariel Rios
Robert, Ozy shyne, Juan de Dios Gala Abreu & Bojana Vasović, Vladimir &
Daniela Semenčić, Rosemarie Miletić & Fabris Radin, Jakov Krželj. Održane
su mnoge radionice za početnike i naprednije plesače te Gala show Hrvatskom
kulturnom domu na Sušaku.