humanitarni rotarijanski bal

Plivački klub
“Forca” iz Rijeke okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s
invaliditetom te im uz pomoć specijalne opreme i posebno educiranih
voditelja, trenera i volontera pomaže u bavljenju sportom – plivanjem,
čime doprinose poboljšanju kvalitete života i boljem integriranju u
društvenu zajednicu. Sredstva prikupljena ovom akcijom utrošit će se za
nabavu potrebne nedostajuće opreme i edukaciju osoblja.