porez

Vlada je, naime, prošli tjedan donijela Uredbu o načinu provedbe
plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj
osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa, a ta je Uredba
objavljena u Narodnim novinama, broj 49 od 27. travnja, i stupa na snagu
1. svibnja.

Po podacima iznijetim na sjednici Vlade, u Hrvatskoj više od
21.000 poslodavaca ne uplaćuje doprinose za ukupno 121.000 radnika, što
iznosi oko 80 milijuna kuna mjesečno.

Uredbom o načinu provedbe plaćanja doprinosa propisano je
postupanje Porezne uprave, Financijske agencije (Fina) i poslovnih
banaka koje će pak u konačnici poslodavcima koji se nalaze na popisu
dužnika, a ne predaju naloge za uplatu doprinosa ili se ti nalozi u
cijelosti ne mogu provesti, zabraniti isplatu neto plaća.

Prema Uredbi, podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose
Porezna će uprava, putem Fina-e, dostavila svim bankama, a na osnovu tih
podataka banke su dužne sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju
doprinose.

Prve podatke Porezna uprava treba dostaviti Fini do 1. svibnja
za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveznih doprinosa
iskazanih u obrascu ID ili nisu dostavili obrazac ID u veljači i ožujku,
potom do 1. lipnja za one koji to nisu učinili u ožujku i travnju, itd.

Poslodavci koji se nađu na listi onih koji ne uplaćuju doprinose
dužni su u istu banku predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i za
uplatu doprinosa, a banke su dužne provjeriti jesu li osim naloga za
isplatu plaće predani i nalozi za uplatu doprinosa.

Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao naloge za
plaćanje za uplatu tih doprinosa ili se isti ne mogu u cijelosti
provesti ili nalog ne sadrži sve propisane elemente, banka je dužna
odbiti provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće, propisano je
Uredbom.

U tim slučajevima Porezna uprava će zabraniti raspolaganje
sredstvima na žiro računu ili drugim računima poslodavca koji ne
uplaćuje doprinose.

Od sutra, 1. svibnja, primjenjuje se i odredba izmjenjenog
Zakona o doprinosima, odnosno niža stopa doprinosa za obvezno
zdravstveno osiguranje od 13 posto.

Sukladno zakonu, doprinosi se obračunavaju prema propisima
važećim za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi, pa će se tako
nova, snižena stopa, primjenjivati kod utvrđivanja obveza doprinosa koje
su nastale za staž u osiguranju od 1. svibnja.

To znači da će se smanjena stopa doprinosa primijeniti kod
isplate plaće obračunane za svibanj koja će se u većini slučajeva
isplaćivati u lipnju.

Ako se pak nakon 1. svibnja isplaćuju zaostale plaće za ranije mjesece, primjenjivat će se stopa od 15 posto.

Pri isplati drugog dohotka (naknade po ugovoru o djelu i sl.)
stopa od 13 posto primjenjuje se već kod obračuna i isplate u svibnju.

Po procjenama poreznih stručnjaka, snižavanje zdravstvenog
doprinosa sa 15 na 13 posto, uz istu bruto plaću, poslodavcima od 1.
svibnja smanjuje rashode za plaće za 1,7 posto.

Smanjenje stope za zdravstveno osiguranje smanjit će prihod
proračuna po toj osnovi za oko 1,5 milijardi kuna u ovoj godini, a u
idućim godinama za oko 2,3 milijardi kuna.

Ta sredstva ostaju gospodarstvu, to je izravna mjera povećanja
troškovne konkurentnosti gospodarstva, isticali su iz Vlade prilikom
predlaganja zakonskih izmjena.