Od srijede, 5. svibnja, na snagu stupa nova regulacija prometa u Ulici Nikole Tesle, javlja Gradski prometni centar.

Novom regulacijom prometa svim vozilima bit će dopušteno skretanje iz Krešimirove ulice u desno u Ulicu Nikole Tesle u kojoj će se za kretanje u smjeru jug-sjever moći koristiti krajnji istočni prometni trak, koji je do sada bio rezerviran samo za vozila javnog gradskog prijevoza.

Na semaforiziranom raskrižju ulica Nikole Tesle i Viktora Cara Emina, vozila će moći skrenuti u lijevo i nastaviti vožnju u smjeru zapada prema Vukovarskoj ulici, odnosno moći će skrenuti u desno u smjeru istoka, tj. nastaviti vožnju prema Ulici Fiorello la Guardia.

Rasterećenje susjednih raskrižja

Novom regulacijom prometa otvorit će se dodatna poprečna cestovna veza između dva glavna gradska uzdužna prometna koridora, čime će se rasteretiti susjedna raskrižja, omogućiti kolni pristup kompleksu “Benčić” i povećati ukupna fleksibilnost mreže prometnica u središtu grada.

Preregulacija prometa u Ulici Nikole Tesle

Pristup “Benčiću”

Pristup kompleksu „Benčić“ omogućit će se u drugoj fazi, tj. nakon stavljanja u funkciju javnog parkirališta unutar kompleksa. Po dovršenju radova unutar kompleksa, izvršit će se naknadna preregulacija prometa kojom će iz Ulice Nikole Tesle biti dozvoljeno skretanje u kompleks „Benčić“ iz smjera sjevera i iz smjera juga.

Kalendar događanja