Kako je rečeno na jučerašnjem gradonačelnikovom kolegiju, zahtjeve za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, za dosadašnje korisnike Dječji vrtić Rijeka zaprimat će se od 24. do 28. travnja 2017. godine, a za buduće korisnike od 8. do 12. svibnja 2017. godine, svakog radnog dana u vremenu od 12 do 18 sati u svim podcentrima Dječjeg vrtića Rijeka.

Prijava za upis djece u Dječji vrtić Rijeka moći će se podnijeti osobno ili putem
e-obrasca. Roditelj će moći prijaviti dijete u samo jedan odabrani Centar
predškolskog odgoja.

Privremeni rezultati prijava objavit će se na oglasnim
pločama svih vrtića predškolskog odgoja 30. svibnja 2017. godine, dok će
konačni rezultati prijava upisa biti objavljeni u svim podcentrima predškolskog
odgoja 19. lipnja 2017. godine.

U jaslički program može se upisati dijete koje do 31.
kolovoza tekuće kalendarske godine navrši šest mjeseci odnosno jednu godinu
života. U vrtićki program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće
kalendarske godine navrši tri godine života.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako će do početka pedagoške
godine biti dovršena izgradnja novog vrtića Morčić, a do kraja godine i novog
vrtića Đurđica, čime će se njihov dosadašnji kapacitet udvostručiti.  

“U posljednjih 5-6 godina povećali smo
kapacitet vrtića za 600 mjesta. Nastavit ćemo sa izgradnjom novih vrtića dok ne
zadovoljimo sve potrebe za smještajem djece”, rekao je gradonačelnik te dodao
kako predstoji gradnja novog vrtića na Rastočinama, za koji je dovršena
imovinsko-pravna priprema i započeta izrada projektne dokumentacije, a također,
prema Sporazumu sa Talijanskom Unijom, na Krnjevu bi se trebao graditi vrtić za
djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, za što je Grad Rijeka osigurao
zemljište, dok bi gradnju trebala preuzeti Talijanska Unija. Razmatra se i
mogućnost uređenja vrtića u krugu KBC-a, namijenjenog prvenstveno, ali ne
isključivo, za djecu djelatnika KBC-a, čime bi se oslobodila mjesta po drugim
vrtićima.