U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljen je 107 milijuna kuna vrijedan projekt obnove riječkog toplinarstva tvrtke Energo d.o.o., koji bi u konačnici trebao rezultirati učinkovitijim i povoljnijim grijanjem.

Kako je na predstavljanju projekta naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, sredstva za realizaciju projekta osigurana su iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta “Obnova toplinarstva Grada Rijeke” je 106.924.107,46 kuna, od čega su EU bespovratna sredstva 83.893.707,80 kuna. Projekt obuhvaća ulaganje u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) te obnovu i izgradnju toplovodne distribucijske mreže. Riječ je o posljednjem projektu u sklopu ITU mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Urbane aglomeracije Rijeka, čime se praktično ugovorilo sva sredstva od onih malo manje od 50 milijuna eura iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projekte Urbane aglomeracije Rijeka.

Predstavljanje projekta Obnova toplinarstva Grada Rijeke

Nakon obnove plinske mreže, obnova toplinarstva

Nakon što je Energo sredstvima dokapitalizacije prije 15-ak godina učinio iskorak na području distribucije plina i u potpunosti obnovio plinsku mrežu na području Rijeke i susjednih općina i gradova, ovim će se projektom potpuno urediti i modernizirati druga osnovna djelatnost tvrtke – toplinarstvo.

Sanjin Kirigin, direktor Energo d.o.o., kazao je kako će Energo dovršenjem ovog projekta moći ponuditi nižu cijenu toplinske energije, a koliki će konačni učinak ovog projekta biti, ovisit će dijelom i o krajnjim korisnicima koji će morati biti spremni investirati u infrastrukturu koje su oni vlasnici, kako bi se postigla maksimalna učinkovitost. Kirigin je dao primjer kako je na 43 zgrade u kojima su se vlasnici odazvali na poziv za poboljšanje učinkovitosti unutar svojih sustava, za 30 % smanjen iznos koji plaćaju za zgradu, što dovoljno govori o tome koliko je važno da korisnici shvate prednosti koje im donosi projekt obnove toplinarstva.

Toplana Vojak

O tome što uključuju projektne aktivnosti govorio je Vatroslav Jukić, direktor sektora toplinske energije u Energu koji je istaknuo kako će se, uz rekonstrukciju 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže, izgraditi i 2,5 km nove, što će omogućiti spajanje u jedinstvene sustave triju toplana na istočnom dijelu grada (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica), te triju na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo).

Dovršetak do kraja 2023.

Također, obnovit će se četiri proizvodna pogona toplana, što uključuje obnovu toplana Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije te solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. Dodatno je planirana njihova kompletna automatizacija, a radi optimizacije proizvodnje i smanjenja troškova u toplanama će biti postavljeni spremnici toplinske energije.

Glavni učinci projekta:

  • Značajno smanjenje emisija CO2 u visini od 18%, te uklanjanje SO2 iz proizvodnje.
  • Unaprjeđenje učinkovitosti za 42 % godišnje radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.
  • Ukupno će se obnoviti gotovo 95 % distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 25 % ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015. – 2018. godine, dok će preostalih 70 % ili 10,4 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5 % ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je obnova predviđena u idućem razdoblju.
  • Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe. Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50 % toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU
  • Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada.
  • Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”.
  • 24-satni rad svih toplana u sustavu.

Predviđeno trajanje projekta je do kraja 2023. godine.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je da je Grad Rijeka od 2017. do 2021. godine ugovorio 140 europskih projekata vrijednih 552 milijuna eura od kojih je malo manje od 300 milijuna eura bespovratno, dok je ostatak sredstava osiguran iz proračuna Grada ili proračuna komunalnih i trgovačkih društava i ustanova. Dio projekata je realiziran, dio je u visokoj fazi realizacije, a preostali će biti dovršeni do 2023. godine.