UniRi

Prijave su moguće u dvije kategorije:

1. Natječaj za dodjelu
 rektorove nagrade  „student volonter / studentica volonterka godine“

2. Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za studentski aktivizam.

Više informacija,
kao i obrasce za prijavu možete pronaći na Studenti Sveučilišta u Rijeci – Novosti.